เชิญร่วมผ้าป่า ทำบุญ 64 ปีโรงพยาบาล พระเสริมวุฒิมอบ 3 ล้าน

โรงพยาบาลตั้งกองผ้าป่าสมทบซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อาคารผู้ป่วย 8 ชั้น

พระเสริมวุฒิ บริจาค 3 ล้านบาท

โรงพยาบาลกำแพงเพชรตั้งกองผ้าป่า

สมทบซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารผู้ป่วย 8 ชั้น

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เช้าวันนี้เวลา 08.30 น.ที่ห้องประชุม ประธานกาญจนาลัยอาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร​ แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาล ได้ร่วมกันตักบาตรทำบุญ ข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงฆ์ ที่ได้กราบนิมนต์ รับบิณฑบาตจาก วัดบาง โดยมี แพทย์พยาบาล บุคลากร ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดเตรียม ข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 64 ปี  โรงพยาบาลกำแพงเพชร ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561ในโอกาสเดียวกัน ทางโรงพยาบาล โดยแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะแพทย์พยาบาล ได้รับมอบเงินบริจาคจาก พระเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เจ้าของบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด หรือพระเสริมวุฒิ โชติธรรมโม และ คุณอมรรัตน์สุวรรณโรจน์​ สตรีดีเด่นแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2559 ปัจจุบัน ทำหน้าที่รับใช้สังคม ในฐานะ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6 รุ่นที่ 3​ นางสาว สุวนิตย์ สุวรรณโรจน์ นายสุรกิจ สุวรรณโรจน์ บุตรธิดา ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ ในนามบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด มอบให้กับโรงพยาบาล กำแพงเพชร จำนวน 3 ล้านบาท​หลังจากนั้นพระโชติธรรมโม ได้พบปะกับบุคลากรของโรงพยาบาล พร้อมได้กล่าวถึงประวัติสั้นๆถึงความเป็นมาจากอาชีพพนักงานขับรถ กศน.พลิกผันมาเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยม เมื่อได้ผลกำไรก็หมุนเวียนคืนสู่สังคม ด้วยการทำนุบำรุงพุทธศาสนา ด้านการสาธารณสุขและขัดเกลาเยาวชนให้เป็นผู้มีศีล รักษาความดี พร้อมเป็นผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งของประเทศในวันข้างหน้า และจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังวัดสันทรายมูล  ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรเปิดเผยโรงพยาบาลกำแพงเพชรเปิดรักษาผู้ป่วยเมื่อปี 2497 ครบ 64 ปี ในปี 2561 นี้ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 410 เตียง ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น 156 เตียง เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและมีความจำเป็นด้านคุรุภัณฑ์การแพทย์ที่มีจำกัดรวมทั้งมีการเสื่อมสภาพ จากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทางโรงพยาบาลกำแพงเพชรจึงได้จัด กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นสาธารณะกุศลแก่ประชาชนทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น.ถึง 12.00 น.ที่ห้องประชุมประธานกาญจนาลัยชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โดยกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ ให้โรงพยาบาลทำการเรี่ยไร เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกองละ 999 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อาคารผู้ป่วย 26,126,600 บาท จัดเตรียมด้านสถานที่ 9,200,000 บาท สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกผลิตนักเรียนพยาบาลหลักสูตร 4 ปีร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์จำนวน 50 ทุนทุนละ 120,000 บาทระหว่างปี พ.ศ 2561-2565 รวมเป็นเงิน 6,000,000 บาทสามารถบริจาคเงินสดได้ที่กลุ่มงานการเงินอาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร หรือโอน ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรเลขที่บัญชี 620 – 0-9 07 43 – 9 ชื่อบัญชีโครงการกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลกำแพงเพชร  หรือบริจาคผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทย( prompt pay) นอกจากนี้ ผู้บริจาคยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ จากโรงพยาบาล ได้รับทำการทำเรื่องขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสามารถรับใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง หากต้องการติดต่อกับผู้ประสานงานสามารถโทรไปประสานได้กับ นายวิเศษ อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรหมายเลขโทรศัพท์ 081 926 0174 หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลกำแพงเพชร 055 711 232 //พิพัฒน์ จงมีความสุข  / ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร