บ.ในเครือสิงห์โตทองทำบุญใหญ่ บริจาค วัด โรงพยาบาล สังคม 2.8 ล้าน

ข้าราชการพ่อค้านักธุรกิจร่วมงานบุญใหญ่

ในเครือบริษัทสิงห์โตทองกรุ๊ป

เจ้าภาพทำบุญให้กับวัดโรงพยาบาลและสังคม 2.8 ล้านบาท

เมื่อเช้าของวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีแขกผู้ใหญ่ร่วมในพิธีกรรม “การบูชาแม่โพสพ” และ “การรับขวัญข้าว ซึ่งเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ชาวนาไทย ถือปฏิบัติคู่กับการทำนา มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ทั้งนี้ตามความเชื่อ ของคนไทย ที่เชื่อว่าในนาข้าว จะมีแม่โพสพ เป็นผู้ดูแลคุ้มครองต้นข้าว การบูชาแม่โพสพ จึงเพื่อขอให้ช่วยดูแลต้นข้าว ให้เจริญงอกงาม ไม่มีแมลงมารบกวน ตลอดจนส่งผลให้มีความ อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี  พิธีกรรมความผูกพันของคนไทยกับข้าว ก่อให้เกิดประเพณีเกี่ยวกับข้าว มีขึ้นทั่วไทย นอกจากข้าว จะเป็นอาหารหลักแล้ว อาชีพทำนาหรือปลูกข้าว ยังถือเป็นอาชีพหลักของคนไทย ที่ถูกเรียกขานเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดมีพิธีกรรม “การบูชาแม่โพสพ” และ “การรับขวัญข้าว” ขึ้นที่ บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 99 /1 หมู่ที่ 2 ตำบลธำมรงค์ อำเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  บนเนื้อที่กว่า 400 ไร่ ภายใต้บริษัทในเครือสิงโตทอง ธุรกิจโรงสีข้าว โรงปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร อัตรากำลังผลิต 2,000 ตันต่อวัน และคลังสินค้าความจุพื้นที่กว่า 800,000 ตัน บนเนื้อที่ 200,000 ตารางเมตร ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง ภายใต้แบนด์ สิงห์โตทอง“หอมนุ่มคุ้มราคา” และ อาคารสิงห์โตทองกรุ๊ป สำนักงาน ห้องประชุม 3 ชั้น ศูนย์กลางตลาดพืชผลเกษตรทุกชนิด มาตรฐานสากล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การส่งออกครบวงจร คุณมนต์ชัย (เฮียหรั่ง) รุ่งชาญชัย ปัจจุบันดำรงค์ตำแหน่งทางสังคมประกอบด้วย

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

รองประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

ที่ปรึกษาชมรมธนาคารจังหวัดกำแพงเพชร

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

คุณ ธัญญา (ซ้อแรม) รุ่งชาญชัย  ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บริหารบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเครือสิงโตทองกรุ๊ป  และ บุตรชาย ธงชัย รุ่งชาญชัย(ลีโอ) ธนชัย รุ่งชาญชัย(ลีอ๋อง) ได้เปิดโรงสีทำบุญใหญ่บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ ประจำปี พร้อมทำบุญวันคล้ายวันเกิด คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัยอายุ ครบ 48 ปี โดยมีพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง ประธานสงฆ์ 59 รูป เจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวปและผู้ร่วมงานประกอบด้วย ท่านวรรณา พัฒนาศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานผู้พิพากษาภาค 6 นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.ต.อรรถกิจ กรณ์ทอง ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ปปช. อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ปฏิบัติราชการภาค 5 พล.ต.ต.ศิรินทร์ ผดุงชีวิตร์ อดีต รองผู้บัญชากรตำรวจภูธรภาค 6  พ.อ.ประสานแสงศิริรักษ์  พ.อ.นพพร นิพภยะ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร นายรังสรรค์ สบายเมือง ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชร นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายแพทย์วิโรจน์ จงสวัสดิ์โรงพยาบาลเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรนายไพโรจน์ แก้วแดง นายพิจิตร วัฒนศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายไชยวัฒน์  พันธ์นรา อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางจรูญ นายสวัสดิ์ มุ่งงาม โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ นางสุชาดา สีสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ผศ.สุวิทย์ วงศ์บุญมากอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ นักธรุกิจ พ่อค้า นายธนาคาร ร่วมพิธีสงฆ์กันอย่างอบอุ่น หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาแล้ว ได้ถวายเงิน สร้างศาลานครชากังราววัดคูยางพระอารามหลวงจำนวน 1 ล้านบาท

มอบเครื่องช่วยหายใจความถี่สูงสำหรับทารกแรกเกิดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชรจำนวน 1,400,000 บาท

มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 50,000 บาท

มอบเงินนำร่องช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 30,000 บาท

มอบข้าวสารสิงโตทองขนาด 5 กิโลกรัมให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 500 ถุงมูลค่า 50,000 บาท

มอบข้าวสารสิงโตทองขนาด 5 กิโลกรัมให้แก่ 11 อำเภอจำนวน 2,200 ถุงมูลค่า 220,000 บาท

มอบข้าวสารสิงโตทองขนาด 5 กิโลกรัมให้แก่กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 300 ถุงมูลค่า 30,000 บาท

มอบข้าวสารสิงโตทองขนาด 5 กิโลกรัมให้แก่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 300 ถุงมูลค่า 30,000 บาท

รวมมูลค่าที่ได้บริจาคและช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,810,000 บาทกิจกรรมดังกล่าวนี้ โรงสีสิงห์โตทองไรซ์ ได้จัดงานบุญประจำปีไป พร้อมกับงานทำบุญคล้ายวันเกิด ของเจ้าของโรงสี ซึ่งในปีนี้ก็ได้บริจาคทรัพย์ให้กับวัด ให้กับโรงพยาบาล และสังคมไปเกือบ 3 ล้านบาท สำหรับ เครื่องช่วยเครื่องช่วยหายใจความถี่สูง หลังจากได้รับมอบแล้ว ทางโรงพยาบาลได้ใช้เครื่องนี้ช่วยชีวิตผู้ป่วยในทันที และสามารถช่วยเหลือชีวิตไว้ได้ อานิสงส์ของการทำบุญใหญ่ของเสีย หรั่งและซ้อแรม บริษัทในเครือสิงโตทอง ในครั้งนี้ ผู้ที่มาร่วมบุญต่างกล่าวอวยพร ให้เจ้าภาพมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ และกลับมาช่วยเหลือสังคมชาวจังหวัดกำแพงเพชรเช่นนี้ต่อไปในทุกๆปี