ศาลจังหวัดกำแพงเพชรทำบุญวัน“รพี” ประจำปี 2561

ข้าราชการสังกัดกระทรงยุติธรรมประกอบพิธีทำบุญวัน“รพี” ประจำปี 2561 รำลึกถึง พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

วันที่ 7 สิงหาคม 251 เวลา 07.30 น. ศาลจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันรพี ขึ้นที่ศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยชะรัตน์ ชูแก้วผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร  ได้ให้การต้อนรับ นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายวัฒนา เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร นายสุนทร จินดาอินทร์ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ นายอนันต์ ทองแตง อัยการจังหวัดกำแพงเพชร ร.ต.อ.เอกณรงค์ น้อยเลิศ อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญชัย เอกดศรายุทธ อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวบุษบา เกตุอุดม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร นายประภาส ศรีเมืองผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร นายอุทัย ทะระยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร นายชาย สัมมาภฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจจังหวัดกำแพงเพชนายอดุลย์ กำจัดภัยประธานสภาทนายความจังหวัดกำแพงเพชร นายธำรง​ อัศวสุธีรกุล​ ประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย​ รองประธานคณะกรรมการฯ นอกจากนี้ยังมี  คลังจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง โยธาธิการและผังเมืองเข้าร่วมกิจกรรมโดยในพิธีสงฆ์ ได้กราบนิมนต์ พระสงฆ์จากวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนคร ชุมประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ ยภัตตาหารเช้า    เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันรพี”ตรงกับวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ ยิ่งแก่ประเทศชาติ  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนชาวไทยทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักกฎหมายไทย////ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร