พิธีวางพวงมาลาถวายแด่พระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องในโอกาส”วันรพี”

วันที่ 7 สิงหาคม 2561  เวลา08:30 น.  ที่ศาลจังหวัดหน่วยงาน สังกัดกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายแด่พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องในโอกาส”วันรพี” โดยมี นายชัยชะรัตน์ ชูแก้วผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายวัฒนา เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร นายสุนทร จินดาอินทร์ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ นายอนันต์ ทองแตง อัยการจังหวัดกำแพงเพชร ร.ต.อ.เอกณรงค์ น้อยเลิศ อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญชัย เอกดศรายุทธ อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวบุษบา เกตุอุดม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร นายประภาส ศรีเมืองผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชรนายอุทัย ทะระยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร นายชาย สัมมาภฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจจังหวัดกำแพงเพชนายอดุลย์ กำจัดภัยประธานสภาทนายความจังหวัดกำแพงเพชร นายธำรง​ อัศวสุธีรกุล​ ประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย​ รองประธานคณะกรรมการฯ ได้ทยอยวางพวงมาลาจนครบทุกหน่วยงาน จากนั้นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถวายมาลัยข้อพระกร พร้อมวางพวงมาลาและกล่าวสดุดี เทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ทั้งนี้ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมในวันรพี อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ โดยมีการจัดพิธีทางศาสนาและพิธีวางพวงมาลา สักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดกำแพงเพชร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อส่วนราชการอันเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและวงการกฎหมายไทย คำกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยโดย นายชัยชะรัตน์ ชูแก้วผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ,พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ประสูติแก่จอมมารดาตลับ ณ วันพุธขึ้น 11 ค่ำเดือน 11 ปีจอ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2417 เมื่อทรงสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมในประเทศอังกฤษแล้ว พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมาย และสอบไล่ได้ชั้นเกียรตินิยมภายในเวลา 3 ปี แล้วเสด็จกลับสยามประเทศ ได้รับการโปรดเกล้าให้เข้ารับราชการ ในกรมราชเลขานุการ และได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้ง เป็นองคมนตรีในปีเดียวกันนั้นแต่ในเวลานั้น เอกราชทางการศาลของประเทศสยาม ได้รับความกระทบกระเทือนเป็นอย่างมาก กล่าวคือ สยามต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ให้แก่ชาวต่างชาติ ที่มาพำนักในสยามประเทศหลายครั้ง ด้วยเหตุที่กฎหมายยังมีความล้าสมัยอยู่มาก พระองค์จึงทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่ จะเข้ารับราชการตุลาการ ทรงเข้าศึกษากฎหมายไทย โดยการค้นคว้าจากราชเลขานุการฝ่ายกฤษฎีกา โดยมีขุนหลวงพระยาไกรสี และเจ้าพระยามหิธร เป็นผู้ถวายความสะดวก โดยในปี พ.ศ. 2440 ทรงได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ขณะทรงมีพระชนมายุเพียง 22 พรรษา พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงสนพระทัยและหาหนทาง ในการปรับปรุงแก้ไขจัดระเบียบศาล และการยุติธรรมทั่วประเทศให้เรียบร้อย ทรงมีพระราชดำรัสแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ว่ามี 2 แนวทางคือ การทำให้บ้านเมืองมีกฎหมายดี และการทำให้มีผู้พิพากษาที่ดีและมีคุณธรรม ทรงตรากฎ และคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการฝ่ายการศาลยุติธรรม ไว้หลายฉบับตั้งแต่ปี ร.ศ. 115 ถึงปี ร.ศ. 120 ทั้งหมดรวม 28 ฉบับ ต่อมาใน ร.ศ. 121 ได้ทรงดำรัส ให้ยกเลิกกฎเสนาบดีชุดก่อนเสียทั้งหมด และทรงตรากฎและคำสั่งออกใช้ใหม่ถึง 27 ฉบับ ซึ่งบรรดากฎและคำสั่งเหล่านี้ นับเป็นที่มาของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระธรรมนูญศาลยุติธรรมบางมาตราในปัจจุบันจนกระทั่ง พ.ศ 2426 พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงประชวร จึงทรงกราบบังคมทูลลาออก และได้เสด็จไปรักษาพระองค์ณกรุงปารีส แต่พระอาการไม่ทุเลาลง จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463 เวลา 21.00 น.นับพระชนมายุได้ 47 พรรษา บรรดาศิษย์ และบุคลากรในวงการกฎหมายจึงเรียกวันที่ 7 สิงหาคมว่า”วันรพี //พิพัฒน์ จงมีความสุข เรียบเรียง ถ่ายภาพ//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร