“วันรพี”บริจาคโลหิต และบริจาค อวัยวะ ดวงตาให้กับสภากาชาดไทย คึกตัก

เนื่องในโอกาสวันรพี ข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม และนักเรียนต่างเข้าแถว บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร สำรองใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยามฉุกเฉินวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.ภายในอาคารศาลจังหวัดกำแพงเพชรเนื่องในโอกาสวันรพี” ได้มีกิจกรรม ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต และบริจาค อวัยวะ ดวงตาให้กับสภากาชาดไทย โดยในเช้าวันนี้ นางสุชาดา สีสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสมพิศ แก้วแดงรองนายกเหล่ากาชาด ได้นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วยคณะแพทย์จากพยาบาลจากโรงพยาบาลกำแพงเพชรได้เคลื่อนที่มาบริการเปิดรับบริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะดวงตาจากข้าราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม  ที่เดินทางมาร่วมงาน ”วันรพี”ที่ศาลจังหวัดกำแพงเพชร และในปีนี้มีความคึกคักกันเป็นอย่างมาก โดยข้าราชการ ตำรวจ เรือนจำกลาง นักเรียนนิสิตนักศึกษาต่างก็มาเข้าคิวต่อแถวกันด้วยใบนี้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใส  ทำให้บรรยากาศปกติของการบริจาคโลหิตนั้นคึกคักเป็นพิเศษนอกจากนี้ผู้ที่บริจาคโลหิตอย่างได้รับการดูแลจากคณะกรรมการเหล่ากาชาดเป็นอย่างดี และในวันนี้ทางผู้สื่อข่าวได้ทำการสอบถามผู้ที่มาร่วมบริจาค ว่ารู้สึกอย่างไรกับการให้บริจาคลิต และรู้สึกหวาดกลัวหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่นั้นตอบว่ากลัว แต่ใจสู้เพราะต้องการให้เลือดของตนนั้นไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นที่ต้องการโลหิต ทางด้านการรักษาพยาบาล และหลายรายที่เพิ่งตัดสินใจบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก  และนับเป็นบรรยากาศของการบริจาคโลหิต ที่คณะเล่ากาชาดต่างให้บริการกันด้วยรอยยิ้มแย้มอารมณ์ แจ่มใส ที่ได้มีโอกาสร่วม บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ในวันนี้//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร