นร.แข่งตอบข้อกฎหมาย ให้ความรู้ เทิดพระเกียรติคุณ“วันรพี”

“วันรพี” ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมายมีเด็กนักเรียนกว่า 25แห่งเข้าแข่งขัน บรรยากาศสนุกสนานเพราะเด็กนักเรียน กล้าที่จะแสดงออกทางด้านกฎหมาย ด้วยทัศนคติที่ดีและให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

ที่ห้องไกล่เกลี่ยชั้นล่าง ภายในอาคารศาลจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 7 สิงหาคม 2561 มีกิจกรรม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ตลอดจนเพื่อเทิดพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงกระทำคุณประโยชน์แก่วงการกฎหมายไทยอย่างอเนกอนันต์นายชัยชะรัตน์ ชูแก้วผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร   จัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาในด้านกฎหมายที่ภายในห้องประชุมไกลเกลี่ยศาลจังหวัดกำแพงเพชร ดังกล่าว โดยมีนักเรียนกว่า 25 โรงเรียน ภายในจังหวัดกำแพงเพชรที่เดินทางมาจากทุกอำเภอรวมทั้ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  เข้าแข่งขัน ทั้งนี้การแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมาย ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน  และการตอบปัญหาด้านกฎหมายนั้น ถือว่ามีประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะในปัจจุบันนี้ถือได้ว่ากฎหมายมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพเป็นอย่างมากในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของประเทศชาติ ถือเป็นสมาชิกของสังคม มีความจำเป็นต้องเรียนรู้กฏหมาย ก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและความอยู่รอดของคนในสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และวิถีการดำเนินชีวิต ก็ยิ่งมีความสำคัญ เพราะความเป็นธรรม ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นในสังคมก็ต่อเมื่อมนุษย์ได้ใช้กฏหมายเป็นบรรทัดฐานในการตกลง ตัดสินข้อพิพาท การแจกจ่ายและการได้มาอย่างมีกฏเกณฑ์และเป็นที่ยอมรับของสังคม  ในวันนี้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างลุกขึ้นตอบ ข้อกฎหมาย และได้รับรางวัล เป็นอุปการการเรียนการสอน และ หนังสือธรรมะพุทธทาส ฉบับการทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน เป็นหนังสือจัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทานเพื่อสังคมไทยปล่อยวาง เนื่องในโอกาสทำบุญ วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 48 ปี คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดย บริษัทในเครือสิงโตทอง กรุ๊ป จัดพิมพ์โดยบริษัทเอสมีเดีย จำกัด ราคาเล่มละ 165 บาท แจกฟรี และนอกจากนี้ยังได้รับข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัมจำนวน 1 ถุง ติดไม้ติดมือกลับไปบ้านซึ่งได้ทั้งความรู้ได้ธรรม และยังได้อิ่มท้องเนื่องในโอกาส”วันรพี”ปี 2561//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร