นายกเมืองกำแพงฯแก้น้ำท่วมขัง ตรวจสอบท่อระบายน้ำ

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น.คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนำโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ติดตามภารกิจปัญหาฝนตกน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรในห้วงฤดูฝน สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น และเป็นปัญหาต่อเนื่องกันมาตลอดทุกปี ก็คือท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีการอุดตันจากขยะ และเศษวัสดุต่างๆ ที่ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ ที่ผลักดันไปสู่บ่อบำบัดน้ำเสีย ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทุ่งนา ทั้งนี้ได้เดินทางไปที่บริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจร ใกล้โรงพยาบาลเมืองกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายนํ้า ที่อุดตันเพื่อเพื่อแก้ไขเร่งลอกท่อ ทำความสะอาด เพื่อเปิดทางเร่งระบายนํ้าลงสู่โรงบำบัดน้ำเสีย และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานํ้าท่วมขังบนถนน ตลอดช่วงฤดูฝนของปีนี้