เฉาก๊วยชากังราว มอบ 2 หมื่น ช่วยน้ำท่วม ที่ สปป.ลาว

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.15 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติ (น้ำท่วม) ที่ สปป.ลาว ณ ศูนย์รับบริจาคบริเวณลานโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร จาก นายสุรกิจ สุวรรณโรจน์ พร้อมครอบครัว ได้เป็นตัวแทนของ นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ประธาน บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ร่วมมอบเงินบริจาคช่วยเหลือฯ จำนวน 20,000.- บาทด้วยร่วมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัด, พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร ดร.ไอศูรย์​ ดี​รัตน์ ท้องถิ่น​จังหวัดกำแพงเพชร นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาฯ จังหวัดกำแพงเพชร และนายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร ฯลฯ โดย นายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้  จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ถึงปัจจุบัน (28 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2561 ได้รับเงินบริจาครวม 86,211 บาท) โดยกำหนดจุดรับบริจาค ณ บริเวณลานโพธิ์ฯ, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง พร้อมเปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กำแพงเพชร ชื่อบัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว จังหวัดกำแพงเพชร” เลขบัญชี 620-0-92864-9 ซึ่งกำหนดให้รวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งไปยัง สปป.ลาว ผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป //ข่าวข้างจวน