เทศกิจจัดระเบียบ ถนน ทางเดินเท้า ตลาด ป้ายรกรุงรัง ดินตกถนน

งานรักษาความสงบเรียบร้อยออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 05.30 น. งานรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรที่ ตลาดสดเทศบาล และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจอดรถที่ ตลาดต้นโพธิ์ และเวลา 07.00 น. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจอดรถที่ตลาดสดริมปิง เหตุการณ์ปกติ
จากนั้น ในช่วงเวลา 09.00 น. งานรักษาความสงบเรียบร้อยออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดังนี้– ออกตรวจใบอนุญาตโฆษณาใช้เสียง พบว่าขออนุญาตถูกระเบียบ
– ออกดูแลการจราจร และ ร่วมกิจกรรมรณรงค์งดทิ้งขยะเป็นพิษ
– ออกตรวจบริเวณหน้า รพ.กพ. พบผู้จำหน่ายสินค้า 1 รายดำเนินการจับปรับ
14.30 – ออกตรวจบริเวณหลังตลาดศูนย์พบผู้จำหน่ายสินค้านอกจุดผ่อนผัน 1 ราย ดำเนินการจับปรับ
– ออกตรวจสอบเหตุดินตกบนถนนเทศบาล 1 ได้แจ้งให้คนงานเก็บทำความสะอาด
และ เวลา 19.00 น. งานเทศกิจออกปฏิบัติงานดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจอดรถที่ บริเวณด้านหน้าและด้านหลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตลาดต้นโพธิ์ และ ตลาดไนท์บาร์ซ่า