ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาล กพ.คว้ารางวัลดีเด่นระดับประเทศ

วันที่ 9 สิงหาคม2561 เวลา 12.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพช มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำโดย นางกัญญานันทน์ วังนาค ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นระดับประเทศ โดยชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นตัวแทนเข้าร่วมเสนอผลงาน การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานดีเด่นการดูแลผู้สูงอายุแบบยั่งยืน

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต ซึ่งกลไกลการดำเนินงานดังกล่าวประกอบไปด้วย การดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) และมีแผนการต้องดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล(Care plan)