ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันแม่ แห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานการจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดป่าสันติสุข บ้านฟ้าเกื้อ ม.21 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชรทั้งนี้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและออกซิเจนในอากาศ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของป่าไม้ต่อระบบนิเวศ และร่วมป้องกันการบุกรุกทำลายป่าด้วย ฯลฯ ข้าราชการร่วมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง และนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.กพ., พ.ต.อ.สมชาย เกิดช้าง รอง ผบก.ภ.จว.กพ., พ.อ.อดุลย์ จำปาทอง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จว.กพ., นายประทีป ตระกูลสา หน.สนจ.กพ., นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัด, นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาฯ จังหวัด, นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัด, นายองอาจ สังคหัตถากร นอ.เมืองกำแพงเพชร, เรือนจำกลางกำแพงเพชร พร้อมผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่ รวมถึงจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และนักเรียน นักศึกษา ฯลฯ รวมกว่า 300 คน … โดยนายสันธาน มั่นคง ผอ.สนง.ทสจ.กพ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ ข่าวข้างจวน