คลองลานโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณ สำนักสงฆ์ธรรมเจริญ (ถ้ำแสงเพชร) ต.สักงาม นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร  เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  พร้อมด้วยนายสุระชัย โภคะมณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน นางสาวทัศนีย์ คงไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ร.อ.นิทัศน์ ประพัฒน์โพธิ์ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารพรานที่ 35 จิตอาสาในพื้นที่ หน่วยงานราชการ เอกชน ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเกษตรอำเภอ ประชาชน และนักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นายบุญธรรม ทองพิจิตร นอภ.คลองลาน กล่าวว่า ตามโครงการพระราชดำริ  ที่ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่สืบเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมมาราชินีนาถ ในราชการที่ 9 พระราชทานแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยให้ความสำคัญกับการ”ปลูกป่าในใจคน” และให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อให้การขับเคลื่อนนำไปสู่ความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อมีการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าทั้งใน และนอกเขตพื้นที่ป่าอุทยานมากขึ้นควบคู่กับการดูแลรักษา และป้องกันให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่อไป// สมพงษ์ พงศ์สุทธิยากร ไทยรัฐ /ประธานชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร