อบต.ท่าขุนราม จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 ที่สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธวัชชัย เกตุพันธ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ โดยมี นายประจวบ ชุมภู นายกองค์บริหารส่วนตำบลท่าขุนราม พร้อมนักกีฬาและประชาชนชาวตำบลท่าขุนรามเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างคึกคักองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จัดทำโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายและสร้างสุขภาพให้แข็งแรง สร้างความสามัคคี ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านและตำบลท่าขุนราม ให้เด็กและเยาวชนในเขตตำบลท่าขุนราม ร่วมต่อต้านยาเสพติด โดยการส่งเสริมให้เล่นกีฬามากขึ้น ใบ้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในปีนี้มีนักกีฬาพื้นบ้านเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 13 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 845 คน มีกีฬาพื้นบ้านแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ประเภททีมผสม แข่งขัน วิ่งกระสอบผลัดประสม โยนไข่ ชักเย่อ วิ่งเสียบ ปิดตาแต่งหน้า และโยนบอลลงตะกร้า,ประเภททีมชาย แข่งขัน กิ้งกือตกท่อ เดินขาโย่ง กินวิบาก พระสังข์ตีคลี เดินทรงตัว เดินตะขาบ ยิงหนังสะติ๊กและแน่นอกห้ามยกออก,ประเภททีมหญิง แข่งขัน กิ้งกือตกท่อ เดินขาโย่ง กินวิบาก พระสังข์ตีคลี เดินทรงตัว เดินตะขาบ ยิงหนังสะติ๊ก และแน่นอกห้ามยกออก ครับผม..//By Mickysun