กำแพงเพชร ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน

ชาวกำแพงเพชร

ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
“การออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน”

เมื่อเวลา 16.30น.วันที่ 8 ส.ค. 61 ที่สนามกีฬาชากังราว ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “การออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน” ร่วมกับส่วนราชการ ภาครัฐ และเอกชน นักศึกษาและเยาวชน ร่วมงานในครั้งนี้กว่า 1,000 คน นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า วัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆให้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อในการสร้างความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่าสำหรับการออกกำลังกาย มีความสำคัญมากในชีวิตที่จะดำเนินการงานในทุกๆวัน ทั้งคนที่มีร่างกายสมบูรณ์และคนที่เป็นโรคอยู่ก็ดี ก็สามารถออกกำลังกายได้ แต่อาจจะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป ขึ้นกับศักยภาพร่างกายตัวเองสามารถออกกำลังกายได้มากน้อย ที่สำคัญเราควรออกกำลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 วัน ซึ่งจะส่งผลดีกว่าร่างกายของคนที่ไม่ออกกำลังกายเลย ดังนั้นการออกกำลังกายจึงจำเป็นต่อร่างกายและเป็นการทำให้หัวใจของคนเราได้ “ ซ้อม ” ที่จะเต้นแรงขึ้น คนเราปกติหัวใจจะเต้น 60 ครั้งต่อนาที ฉะนั้นเราต้องฝึกหัวใจให้เต้นถึงประมาณ 100-120 ครั้ง ซึ่งจะทำให้มีประโยชน์ของร่างกาย ด้านของหัวใจและปอด ทำให้แข็งแรง เส้นเลือดจะอ่อนตัว จะทำให้ความดันเลือดไม่สูงด้วย//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร