ผลกิจกรรม วาดเขียน ระบายสี เรียงความ วันแม่

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ (วัดบาง) นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดมอบรางวัลการประกวดภาพวาด ภาพระบายสี และกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9ตลอดจนสนับสนุนความสามารถในการวาดภาพและการเขียนเรียงความของเยาวชนไทย ซึ่ง ผลการประกวดเขียนเรียงความ พระคุณแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ ดญ. กุลภัสสร์ ชาญเชี่ยว ผลการประกวดวาดภาพระบายสี แม่ของฉัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ ดช.ปกเกล้า เปาสันเทียะ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ ดญ.ชญาดา มูลอาศาตร์ เรียง