ปตท.สผ. โครงการเอส 1 บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล วันแม่


แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ร่วมกับ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561ที่จะถึงนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  โครงการเอส 1 แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ร่วมกับ อำเภอลานกระบือ ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561 ขึ้นที่แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ร่วมกับ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และ กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ปตท.สผ. โครงการเอส 1 โดย  นายนพดล ชินบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) ได้ให้การต้อนรับ นายธัชชัย สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จะได้เดินทางมาเป็นประธานของกิจกรรมโครงการนี้ร่วมด้วย นางสุชาดา สีสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรประธานแม่บ้านมหาดไทย  นายสุวิทย์ สันตติตั้งวงษ์ไชยนายอำเภอลานกระบือ พนักงาน ปตท.สผ. โครงการเอส 1 และผู้รับเหมา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอลานกระบือร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศที่แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ปตท.สผ.โครงการเอส 1 เต็มไปด้วยความคึกคักผู้ที่มาบริจาคโลหิตต่างเข้าแถวตรวจสุขภาพ และรับอุปกรณ์การบริจาคโลหิต ไปยังเตียงนอนที่เตรียมไว้ภายในอาคารแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ เป็นภาพบรรยากาศ ยิ้มแย้มแจ่มใส  พนักงาน ปตท.สผ. โครงการเอส 1 และประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอลานกระบือ ที่ใช้โอกาสกิจกรรมของปตท.ส.ผโครงการเอส1 วันครั้งนี้ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561  ซึ่งได้รับการสนับสนุนการออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร และโรงพยาบาลลานกระบือ โดยกิจกรรมบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ มียอดผู้บริจาคจำนวนผู้บริจาค 172 รายคิดเป็นโลหิตที่สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการได้  77,400 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 54 ราย และ ผู้บริจาคอวัยวะ 56 ราย