หนุ่มสาว ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงฯพร้อมใจสละโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์

หนุ่มสาวห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงฯ 

เท่…พร้อมใจสละโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์

การให้ชีวิตเป็นทาน  การบริจาคโลหิต คือ การให้ชีวิตเป็นทานอย่างหนึ่ง ผู้ป่วย ที่มีอาการทรุดหนัก จากอุบัติเหตุหรือโรคก็ตาม ร่างกายเลือดมาก ถ้าเขามีโอกาสที่จะได้รับโลหิตแม้เพียงหยดเดียว อาจช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้ เพื่อทำความดีทำบุญสร้างกุศล ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกต่อไปได้ การบริจาคโลหิตจึงถือว่า “ได้เสียสละสิ่งที่มีค่าที่สุดในร่างกาย ในชีวิตของคนเรา” นอกจากจะเกิดความภาคภูมิใจ ที่เสียสละโลหิตในร่างกายของตัวเอง ช่วยต่ออายุให้ชีวิตแก่คนป่วยที่กำลังจะตาย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลแก่ผู้อื่นที่ได้รับโลหิตจากผู้บริจาคไปแล้ว ผู้บริจาคได้ทราบหมู่โลหิต และได้ตรวจคุณภาพโลหิตของตัวเอง อีกด้วย   วันนี้วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 นางสุชาดา สีสุวรรณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรได้มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ออกรับบริจาคโลหิต ณ ห้างโรบินสัน กำแพงเพชร มีประชาชนและบุคคลากรของห้าง คนหนุ่มสาวได้โลหิต จำนวน 23,892  ซี.ซี. และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดวงตา ให้ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย จำนวน 37 ราย อวัยวะ จำนวน 37 ราย //ข่าวภาพ ทีมกาชาด อ้อมกาชาด รายงาน