นายกกาชาดเยี่ยม เด็กหญิงคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ฯ

คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561  นางสุชาดา  สีสุวรรณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย อบต.ไตรตรึงษ์/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/รพ.สต.ไตรตรึงษ์/กลุ่ม อสม./ ร่วมออกเยี่ยม ด.ญ. จินดาพรรณ  เหล็กเพชร อายุ  6 ปี ณ บ้านเลขที่  65/1 ม. 2  ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙  ซึ่งป่วยโรคชักเกร็ง  เหนื่อย หอบ ตามองไม่เห็น กรวยไตอักเสบ เพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่  ติดตามดูแล และปัญหาอื่น ๆเหล่ากาชาดฯ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท พร้อมด้วยถุงยังชีพ ที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน //ข่าวภาพ รอบรั้วกาชาด ทีมกาชาด อ้อมกาชาด รายงาน