อาหารพื้นถิ่นของชุมชนกะโลทัย ชุมชนท่องเที่ยว OTOP

ชุมชนวัดกะโลทัย  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมงาน Term of Reference : TOR พัฒนาอาหารพื้นถิ่น 6 อย่าง ภายใต้โครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดกำแพงเพชร  ที่ศูนย์โอทอปเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ด้านหลังสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  นายกนกศักดิ์ รามบุตร ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติร่วมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดกะโลทัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำโดย นายวิชัย ทองทวี ประธานชุมชนกะโลทัย ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนกะโลทัย ได้ร่วมกิจกรม Term of Reference : TOR พัฒนาอาหารพื้นถิ่น 7อย่าง ภายใต้โครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งอาหารดังกล่าวประกอบด้วย ผัดหมี่แดงโบราณ,ฉู่ฉี่ปลาแม่น้ำปิง,เต้าเจี้ยวหลนโบราณ,แกงส้มแตงโมอ่อนผักรวม,แกงสายใยรักษ์,เครื่องดื่มทำจากมะม่วงหาวมะนาวโห่และขนมหวานสาคูเปียกมะพร้าวอ่อนกะทิสดงเนาวรัตน์ พันธุ์ยิ้ม ที่ปรึกษาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนกะโลทัย เปิดเผยว่า การร่วมโครงการนี้ของชาวชุมชนวัดกะโลทัย เป็น 1 ใน 33 ชุมชน จาก 11 อำเภอ ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชน อาหารพื้นบ้านไทยไม่เพียงแต่มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อม หลากหลายรส แต่ยังเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนในพื้นถิ่นและคนไทยเรา ในแต่ละท้องถิ่นที่รังสรรค์และสามารถ เสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจในจุดเหมายปลายทางของการท่องเที่ยวซึ่งอาหารพื้นถิ่นได้กลายเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันและได้กลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบชองแหล่งท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธุรกิจท่องเที่ยวอันหลากหลายของประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวในปัจจุบันให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ชุมชนวัดกะโลทัย  ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีวัตถุดิบประจำพื้นถิ่นอันหลากหลาย  มีอาหารประจำถิ่นจำนวนมากเช่นกัน ในครั้งนี้ได้นำเอาอาหาร 6 อย่าง ทั้งคาวหวาน อาทิ ผัดหมี่แดงโบราณ,ฉู่ฉี่ปลาแม่น้ำปิง,เต้าเจี้ยวหลนโบราณ,แกงส้มแตงโมอ่อนผักรวม,แกงสายใยรักษ์ ,และขนมหวานสาคูเปียกมะพร้าวอ่อนกะทิสด มาพัฒนาสูตรอาหารพื้นถิ่นนายวิชัย ทองทวี ประธานชุมชนกะโลทัย เปิดเผยอีกด้วยว่า การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นของชุมชนกะโลทัย ตามโครงการดังกล่าว จะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านการบริโภคอาหารพื้นถิ่น เพื่อการเรียนรู้ทั้งด้านวัฒนธรรม สังคม และวิถีชีวิตของคนในแหล่งท่องเที่ยว อาหารทำให้นักท่องเที่ยวรู้ลึกถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างลึกซึ้ง การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะการผสมผสานของวัฒนธรรม ธรรมชาติ พื้นที่หรือท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ การต้อนรับ บริการรวมเป็นประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ขอบเขตของงาน Term of Reference : TOR พัฒนาอาหารพื้นถิ่น 6 อย่าง ภายใต้โครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดกำแพงเพชร นั้น วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาอาหารพื้นที่ของชุมชนกะโลทัย ซึ่งเป็น 1 ใน 27 ชุมชนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อพัฒนา คิดค้น ต่อยอด สำหรับอาหารพื้นถิ่นของชาวชุมชนกะโลทัย เพื่อให้ได้สำหรับอาหารพื้นถิ่น จำนวน 1 สำรับ  ประกอบด้วยอาหาร คาว หวาน และเครื่องดื่ม ไม่น้อยกว่า 5 เมนู และเพื่อสร้างกลไกในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากอาหารพื้นถิ่นของชุมชนกะโลทัย .//