เอาไม่เอา…ปรับปรุงตลาดไนท์ ไปลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกกันเอง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. คณะกรรมการชมรมตลาดไนท์ฯ ร้านค้าในตลาด พากันมาที่เทศบาล ก่อนเดินทางไป ศูนย์ราชการ บอกว่าต้องการทราบแนวทางและความชัดเจนในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่องโครงการปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาร์ซาร์ จากทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สืบเนื่องจากในวันที่ 1 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีกำหนดการประกาศจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาร์ซาร์

นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้ชี้แจงถึงกรอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการให้กับคณะกรรมการชมรมตลาดไนท์และผู้ประกอบการทราบ ซึ่งทุกท่านเข้าใจแนวทางและจะมาเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 1 กันยายน 2561 ตามวันเวลาที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ถ้าเอาตลาดที่มีการปรับปรุงใหม่ก็แสดงความคิดเห็นว่า ถ้าไม่เอาก็แสดงสิทธิ์ไม่เอา เพราะตลาดไม่ใช้ร้านค้าของใคร เป็นของพวกแม่ค้าเอง

สภาพความสกปรกทางเดิน รางระบายน้ำในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามมีกลุ่มคน ที่มีท่าทีไม่อยากมีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ผู้บริโภค ไม่ได้รับความสะดวก ทั้งด้านความสะอาด สถานที่จอดรถ ที่บ่นกันว่าเป็นทางโลกพระจันทร์ ทางเดินในตลาด มีสูงมีต่ำ ยิ่งในตลาดผ้า สายตาต้องมองพื้นอยู่ตลอด อาจพลาดล้มได้ บางคนบอกหนูในตลาดอ้วนท้วนสมบูรณ์ดี ซึ่งการประชาพิจารณ์เป็นเรื่องคนทั้งเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ต้องไปแสดงความต้องการ ที่ผ่านการประชาพิจารณ์ ขอใช้พื้นที่ เทศบาลก็ต้องเอาภาษีมาปรับปรุง ซึ่งเป็นภาษีเงินของพี่น้องชาวเมืองที่เสียภาษี และต้องเปิดสภาประชุมเพื่อหาเงินมาเพิ่ม ผู้สื่อข่าวทราบมาว่าต้องใช้เงินประมาณ 24 ล้านบาท ที่จะเอามาปรับปรุง ให้แม่ค้าพ่อค้า ได้มีร้านที่สะอาด เพื่อผู้บริโภค หากการประชาพิจารณ์ผ่าน.. ก็จะมีการพัฒนา  หากไม่ผ่าน..เราก็จะมีตลาดอาหารที่มีสภาพเป็นอย่างเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี่นั้นเอง จะได้รู้ว่าใครถ่วงความเจริญ และเลิกบ่นว่าไม่พัฒนากันเสียที….

หลังคาสังกะสีสนิมเคอะ ท่ามกลางวิวอันสวยงามริมแม่น้ำปิง

และอีกหนึ่งสาเหตุที่ต้องมาสู่เป้าหมายการปรับปรุงตลาด คือเรื่องร้องเรียน ของคนในตลาดกันเอง ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้านนั้นเป็นอย่างนั้น ร้านนี้เป็นอย่างโน้น ในที่สุด จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม ทหาร รองผู้ว่าฯก็ลงมาสำรวจเอง และให้เทศบาลรายงานทุกเดือน ว่าจะพัฒนา แก้ไข ให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรม เรื่องล็อค เรื่องแผง ที่เข้าข่ายไม่ถูกกฎหมาย และทำให้ตลาดเป็นของทุกคนที่เข้าไปใช้บริการอย่างสะอาดเป็นหน้าเป็นตาให้กับบ้านให้กับเมืองของพวกเขาเอง ทำอย่างไร … เชื่อว่าคนทั้งเมืองต้องการตลาดที่สะอาดปรับปรุงเพื่อคนกำแพงเพื่อผู้บริโภค ส่วนคนที่ต่อต้านไม่อยากให้ปรับปรุง อยากอยู่แบบนี้ มีไม่มีกี่คนคิดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนก่อนประโยชน์ส่วนรวม

สภาพโลกพระจันทร์ ที่ผู้บริโภคพุ่งเป้าไปที่เทศบาล

อย่าลืม……

เป็นเรื่องของทุกคน ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร วันที่ 1 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีกำหนดการประกาศจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาร์ซาร์ เปิดประชาพิจารณ์ ตั้งแต่ 08.30 ถึง 12.00 น.ที่หอประชุมเอนกประสงค์ชากังราวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์และมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นและลงคะแนนแสดงมติต้องเป็นประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเท่านั้นโดยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเป็นบัตรข้าราชการหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และไม่ปรากฏที่อยู่ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐาน ///ทีมข่าว ชาวบ้าน // ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร