ฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพช เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าพนัก งานดูแลการชุมนุมสาธารณะและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกองร้อยควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งการอบรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การชุมนุมเรียกร้องของประชาชน เพื่อให้ทางราชการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง การชุมนุมเรียกร้องในแต่ละครั้งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ประกอบกับการชุมนุมของกลุ่มพลังมวลชนในกรุงเทพฯ มีอยู่เป็นประจำ ซึ่งตำรวจภูธรภาค 6 ต้องใช้ชุดปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ไปสนับสนุนอย่างกองบัญชาการตำรวจนครบาลอยู่เป็นประจำ ซึ่งการไปปฏิบัติหน้าที่ จำเป็นจะต้องมีข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบของกฎหมายดังนั้นพระภูธรภาค 6 ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงกำหนดให้ทุกตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดทำการฝึกอบรมทบทวนชุดกองร้อยควบคุมฝูงชน ตามแนวทางปฏิบัติของพรบการชุมนุมสาธารณะ 2558  ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดทำการฝึกทบทวนชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนกองร้อยที่ 1 และกองร้อยที่ 2 รวมกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนทั้งสิ้นจำนวน 310 นายนอกจากนั้นได้นำผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในสังกัด รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามรองผู้กำกับการสืบสวนทุกสถานีตำรวจ ฝ่ายอำนวยการตามยุทธวิธี เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้การฝึกอบรมมีจำนวน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคมไปจนถึงวันที่ 2 กันยายน 2561 และคณะครูฝึกจาก กองบัญชาการการศึกษา และ ตำรวจภูธรภาค 6โดย พล.ต.ต. ศรกฤษณ์ แก้วผลึกรองผู้บัญชาการกองบัญชาการการศึกษาเป็นหัวหน้าคณะครูฝึกประจำการฝึกอบรมในครั้งนี้