84ปี“ป๋าหนั่น”คล้ายวันเกิดทำบุญผ้าป่า 1 แสนสร้างอาคารผู้ป่วย รพ.กพ.

84ปี“ป๋าหนั่น”

คล้ายวันเกิดทำบุญผ้าป่า 1 แสนสร้างอาคารผู้ป่วย รพ.กพ.

อดีต สส. 5 สมัย “ป๋าหนั่น” คล้ายวันเกิดครบรอบ 84 ปี พาครอบครัว โรงสีสนั่นเมืองจำกัด และบริษัท กำแพงเพชรเอ๊กซ์ปอร์ต จำกัด บริจาค 1 แสนบาท สมทบผ้าป่าสร้างอาคาร 8 ชั้น 156 เตียง โรงพยาบาลกำแพงเพชรวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุม ประธานกาญจนาลัยอาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร คุณรังสรรค์ และคุณอารีวัน สบายเมือง ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าของผู้ประกอบการ โรงสี บริษัท โรงสีสนั่นเมือง จำกัด และธุรกิจส่งออกข้าว บริษัท กำแพงเพชรเอ๊กซ์ปอร์ตจำกัด เลขที่151 หมู่ที่ 1ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และ คุณ เบญจมาศ สบายเมืองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเลขาสภาฯ ได้พาบิดาและมารดา คุณพ่อสนั่น สบายเมือง และคุณแม่พยอม สบายเมือง เดินทางไป มอบเงินสมทบกองผ้าป่าจำนวน 100,000 บาทโดยมี แพทย์หญิงชินานาฏ พวงสายใจ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นายวิเศษ อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นตัวแทน แพทย์หญิงรจนา ขอนทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรรับมอบเงินสมทบกองผ้าป่า สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลกำแพงเพชร ในการจัดเตรียมความพร้อมอาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร  นายอนันต์ ผลอำนวย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพช เป็นตัวแทนในนามครอบครัวสนั่นเมืองกล่าวว่า ทางครอบครัวได้ตัดสินใจว่าการให้ที่ดีที่สุด คือการให้สุขภาพ ให้กับผู้ที่มีความทุกข์ยาก ในชนบทและชาวกำแพงเพชร ที่ยังขาดแคลน และ ต้องการความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ในโอกาสคล้ายวันเกิดครบรอบ 84 ปีของ คุณพ่อสนั่น สบายเมือง จึงได้ร่วมทำบุญสมทบกองทุนผ้าป่า ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร  ในครั้งนี้ ซึ่ง แพทย์หญิงชินานาฏ พวงสายใจ  รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้กล่าวขอบคุณกับบคณะของครอบครัวสนั่นเมือง และกล่าวว่าพร้อมที่จะทำหน้าที่ ดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร อย่างดีและสุดความสามารถต่อไป“ป๋าหนั่น”พี่มีแต่ให้ วัย 84 ปี สุขภาพยังแจ๋ว แม้ว่าจะล่วงโรยไปตามวัย แต่โดยรวมสุขภาพยังฟิตปั๋ง อดีต สส. 5 สมัย ตำนาน สส คลองขลุง   เกียรติประวัติสูงสุดของชีวิต ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) เป็นเสาหลักของครอบครัว สนั่นเมือง ต้นทางธุรกิจ”ซื่อสัตย์ ต่อการค้าขาย มากว่า 30 ปี  โรงสี บริษัท โรงสีสนั่นเมือง จำกัด ธุรกิจส่งออกข้าว บริษัท กำแพงเพชรเอ๊กซ์ปอร์ตจำกัด ส่งต่อถึงทายาท คุณ รังสรรค์ สบายเมือง ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชร ยังคงรักษาระดับมาตรตฐานคุณภาพทางธุรกิจการค้า ด้วยความเชื่อมั่น และตอบแทนสังคมมาโดยตลอด“ป๋าหนั่น”ถือได้ว่าเป็นบุคคลสาธารณะ ที่ทำงานทางการเมือง เพื่อคนอำเภอคลองขลุงและจังหวัดกำแพงเพชรมาเนิ่นนาน และเป็นตำนานให้กับคนรุ่นใหม่ ได้เป็นแบบอย่างนำไปปฏิบัติ ที่ประสบความสำเร็จ ทางด้านธุรกิจ การเมือง ครอบครัว และสุขภาพที่แข็ง ทีมข่าวขอให้มีความสุขเช่นนี้ เพื่อคนคลองขลุงและเป็นต้นไม้ใหญ่ให้กับครอบครัวสบายเมืองตลอดไป//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร