ร่วมใจปลูกป่าเขตวัดร่มโพธิญาณ บ้านดงดำ วังทองเมืองกำแพงเพชร

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561  ที่บริเวณรอบๆวัดโพธิญาณ บ้านดงดำ เลขที่ 88 หมู่ที่ 10 ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายองอาจ สังคหัตถาวร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โครงการปลูกต้นไม้ 1 จังหวัด 1 ล้านต้น เพื่อเพิ่มออกซิเจนในอากาศ และเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ริมถนนในหมู่บ้าน เพราะต้นไม้ที่ปลูกนี้คือ “ต้นชมพูพันทิพย์” ซึ่งหลังจากที่ต้นไม้เหล่านี้โตและออกดอกถนนในหมู่บ้านจะมีความสวยงามทั้งหมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านข้างเคียงได้เป็นอย่างดี โดยมี นายกมล สิมเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายพะยอม อยู่พันธ์ กำนันตำบลวังทอง และชาวบ้านมาร่วมปลูกป่าต้นไม้ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง และได้รับความเมตตาจอก พระอธิการบุญเชิด อนามโย เจ้าอาวาสวัดร่มโพธิญาณ และพระสงฆ์ ในวัดได้ร่วมกันนำรถไถมาขุดเจาะหลุมเพื่อปลูกต้นไม้ จัดหาพันธุ์ไม้ อีกทั้งจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ไว้เลี้ยงรับรองทุกท่านที่มาร่วมปลูกป่าและต้นไม้ในวันนี้..By Mickysun