โรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกาศเลิกใช้ถุงพลาสติก

โรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้ทราบว่า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

โรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

จะยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยาให้กับผู้ป่วย

เพื่อลดการใช้พลาสติด และลดภาวะโลกร้อน 
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มาใช้บริการทุกท่าน
โปรดพกถุงผ้าใส่ยามาโรงพยาบาลกัน
เพื่อร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก