ชาวบึงสามัคคี ร่วมบุญผ้าป่า บริจาคช่วยโรงพยาบาลกำแพงเพชร

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานกิจกรรมเดิน – วิ่ง 11 อำเภอ ครั้งที่ 8 เพื่อรับบริจาคตามโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ตลาดบึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี ร่วมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด, นางสมพิศ แก้วแดง รองประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ และ นางอรุณี จุลเจริญ นายอำเภอบึงสามัคคี, ปลัดอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่ รวมถึงภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร  เผยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และจัดเตรียมความพร้อมอาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนพยาบาลหลักสูตร 4 ปี (ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์) จำนวน 50 ทุน ฯลฯ และในวันนี้มียอดรับบริจาค รวม 668,928.- บาท รวมสุทธิ (ครั้งที่ 1-8 รวมถึงรอบพิเศษ) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,413,816.50.- บาท  ทั้งนี้ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ตลาดหินชะโงก อ.ปางศิลาทอง / ข่าวข้างจวน