พ่อเมืองกำแพงเพชร นำชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวาฯ กำจัดผักตบชวา คลองขจร ม.5 โค้งไผ่ ผักตบชวาขึ้นหนาแน่น

เช้าวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธัชชัย  สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางเป็นประธานเปิดกิจกรรมปราบปรามผักตบชวา ของชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวาจังหวัดกำแพงเพชร ณ ลำคลองขจร หมู่ที่ 5  ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร มีนายณรงค์ชัย  จำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี  ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายพล เชื้อทหาร หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดกำแพงเพชร, ดร.ไอศูรย์  ดีรัตน์  ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร,  นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร  โยธาฯ จังหวัด, นางสุนีย์  ขำคม  ที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร, นายสถิต  ภูทิพย์  เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร, นายรวีโรจน์  ส่องศรี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร และ พ.ท.สมชิต  ภูมิชิน  ผู้แทนจาก กอ.รมน.จ.กำแพงเพชร โดยก่อนมีพิธีเปิดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบพิธีถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จากนั้น นายปรีชา  ฤกษ์หร่าย  รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในนามรองหัวหน้าชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวาจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า  ในการจัดกิจกรรมการกำจัดผักตบชวาของชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวาจังหวัดกำแพงเพชร ในวันนี้เป็น ครั้งที่ 20 เป็นการดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ แม่น้ำ ลำคลองสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบเป็นการเร่งด่วน เพื่อช่วยในการบริหารจัดการน้ำให้ส่งถึงประชาชนสำหรับใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตรในฤดูแล้ง พร้อมกับเป็นการเตรียมเปิดทางระบายน้ำป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในห้วงฤดูฝน รวมทั้งการส่งเสริมการประมงในพื้นที่อีกทางหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะหน่วยดำเนินงานหลัก ร่วมกับสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร และส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวางแผนดำเนินการ ประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินการกำจัดผักตบชวาร่วมกับส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เพื่อร่วมกันสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร กำลังคนและงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยจังหวัดได้มอบหมายให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอประสานแจ้งหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสงค์ให้ชุดเฉพาะกิจเข้าไปดำเนินการ ขอให้ส่งแบบคำร้องความประสงค์ไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งขณะนี้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายๆ พื้นที่ก็ได้แจ้งความประสงค์ที่จะให้ชุดเฉพาะกิจฯ เข้าไปดำเนินการแล้ว  และในวันนี้ ชุดเฉพาะกิจปรามปรามผักตบชวา ได้ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา และวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่น ณ คลองขจร หมู่ที่ 5 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี

นายอุดม  ผาจันทร์  ประธานสภา อบต.โค้งไผ่ กล่าวถึงคลองขจรแห่งนี้ว่า คลองขจรรับน้ำมาจากฝายมอตากลอย  บ้านหินชโงก อ.ปางศิลาทาง จ.กำแพงเพชร สิ้นสุดที่วันพรหมประดิษฐ์ อ.คลองขลุง มีพี่น้องประชาชนในเขต ต.โค้งไผ่ ใช้ประโยชน์จากลำคลองแห่งนี้ กว่าร้อยหลังคาเรือน ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรเกือบ 100% จากปริมาณน้ำทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาข้าว สภาพปัจจุบันลำคลองตื้นเขินจากวัชพืช และผักตบชวาที่ขึ้นหนาแน่น จนไม่เห็นผิวน้ำ ในช่วงฤดูฝน น้ำจะเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นทีทางการเกษตร

ในการดำเนินการครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  ได้ส่งเครื่องจักรประกอบด้วย รถขุดตีนตะขาบ ติดตั้งบุ้งกี๋กำจัดผักตบชวา จำนวน 2 คัน, เรืออลูมิเนียมทองแบน ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดผักตบชวา จำนวน 2 ลำ, รถติดเครน 1 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครน จำนวน  1  คัน   ดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช ในพื้นที่คลองขจร – คลองน้ำเย็นใต้ – พรมประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี ปากคลองกว้าง 50เมตร ยาวประมาณ 300 เมตร พื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ขาดว่าจะกำจัดผักตบชวา และวัชพืชได้ประมาณ 300 ตัน  ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน

สำหรับกิจกรรมการกำจัดผักตบชวา ของชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 21 จะจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองแม่ลาย ม.3 ฝายประดู่ลาย ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร