รก.นายก อบจ.เน้นรักและสามัคคี สร้างองค์กรเข้มแข็งเพื่อประชาชน

รักษาการ นายก อบจ.เป่าเค้กวันเกิด

เน้นข้าราชการ

รักและสามัคคีสร้างองค์กรเข้มแข็งเพื่อประชาชน

รองปรีชาฯรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตัดเค้กเป่าเทียน ในโอกาสคล้ายวันเกิดครบ 58 ปีตามลำพังเงียบๆกับหัวหน้าส่วนราชการ กล่าวเน้นการมีส่วนร่วมและความสามัคคีในองค์กรเพื่อประโยชน์ของราษฎรในการบริหารราชการวันที่ 12 กัน 2500 2506 เวลา 12 น.ที่ ร้านอาหารครัวดาดา 2 ริมคลองส่งน้ำหมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร นายปรีชา ฤกษ์หร่ายรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมรับประทานอาหารกับข้าราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายชรินทร์  ไชยยะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  และรองปลัดฯ หัวหน้าส่วนการงานทุกกองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนายปรีชา ฤกษ์หร่าย ครบ 58 ปีหลังร่วมรับประทานอาหารกันเสร็จแล้ว ก็ได้มีการจุดเทียนบนขนมเค้ก และเป่าเทียนพร้อมกับกล่าวอวยพรต่อกัน ในการนี้ นายปรีชา ฤกษ์หร่ายรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้กล่าวกับหัวหน้าส่วนราชการ ถึงการทำงานตามแนวทางของตน ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีประสิทธิภาพพร้อมกับทำงานกันได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกส่วนการงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้บูรณาการประสานการทำงานและเน้นเรื่องความสามัคคี ความสมัครสมานร่วมไม้ร่วมมือ ที่จะทำให้องค์กรนั้นมีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรที่ประชาชนพึ่งพาได้ตามที่คาดหวัง ส่วนตนนั้นพร้อมที่จะนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน เพื่อให้องค์กรได้เป็นที่พึ่งและอยู่เคียงข้างประชาชนได้อย่างภาคภูมิใจต่อไป// ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร