”เฮียง้วน”ห้างทองไทยเจริญ เลี้ยงอำลาอาลัยเกษียณ ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯปลัดฯ

ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา งานเลี้ยงอำลาอาลัยผู้เกษียณอายุราชการ

เดือนนี้นะครับ…ก็เป็นห่วงบรรยากาศของงาน “มุทิตาจิต”ผู้เกษียณอายุราชการ ที่จังหวัดกำแพงเพชร มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เข้าสู่วัยเกษียณด้วยกัน 3 ท่าน ในค่ำวันนี้มีงานเลี้ยงรับประทานอาหาร ให้กับข้าราชการที่เกษียณด้วยกัน 3 ท่าน คือ ท่านธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านพิจิตร วัฒนศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านธวัชชัย เกตุพันธุ์ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร งานนี้จัดขึ้นที่บ้านของคุณวิสุทธิ์ กังวานไกลหรือ”เฮียง้วน”เจ้าของร้านห้างทองไทยเจริญ และภรรยา คุณสุวรรณา กังวานไกร ที่ทำหน้าที่ให้กับสังคมในฐานะคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้เปิดบ้านเชิญแขก ที่เคารพนับถือหลายท่านประกอบไปด้วย ท่านไพโรจน์ แก้วแดงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านอนันต์ ทองแตงอัยการจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.ท.สุภาพ บัวดีรองอัยการจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร คุณโชคดี สุทธะมุสิก อดีตสถิติจังหวัดกำแพงเพชร คุณสมศักดิ์ ขำสกุลประธานหอการค้า ที่ปรึกษาอัยการจังหวัดกำแพงเพชร คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัยประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร คุณคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร,  คุณสมนึกไกรสมเดช หรือเจ๊นึก ห้องภาพจรัสศิลป์ คุณรัชนี อัศวสุธีรกุล คุณอรุณศิริ เพ็ชรพราย คุณชมดี สุทธะมุสิก คุณกัลยา  มาลาวรรณ คุณสุด ศิริศุภกิจเจริญ คุณธัญญา รุ่งชัย คุณธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร คุณอัมพร ฉิมพุฒ คณะเหล่ากาชาดฯ รวมทั้งคณะเหล่ากาชาดอีกหลายท่าน เดินทางร่วมงานบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่มอบให้กับผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ฝากไว้อย่างประทับใจ ตลอดระยะเวลาที่รับราชการในจังหวัดกำแพงเพชร โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และ ท่านสุชาดา สีสุวรรณ ภรรยา ในฐานะ นายกเหล่าชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดกำแพงเพชร  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ครบวาระ 1 ปี ท่านใดสร้างคุณงามความดี ไว้ให้กับจังหวัดกำแพงเพชร ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อม​การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การสร้างคนดี รักษาศีล 5 การสร้างคนดีแล้วต่อยอดให้เป็นคนเก่ง,และการสวดมนต์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่นักเรียน, , การติดตามสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมือง (แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด), การอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, ละการสวดมนต์, การครองตัว ครองตน ประพฤติปฎิบัติตนเป็นคนดี, ความกตัญญูกตเวที​ รู้คุณและตอบแทน​คุณต่อบิดามารดา ฯลฯ รวมถึง​การแผ่เมตตา​และการอุทิศ​ส่วนกุศล ตลอดจนส่งเสริมการปลูกทุเรียนในครัวเรือนตามนโยบายของจังหวัด​ มอบหนังสือธรรมะ/บทสวดมนต์เป็นต้นเดือนนี้จึงเป็นเดือนแห่งการเลี้ยงอำลา เพื่อไปสู่วันสุดท้ายของการทำงาน ในฐานะข้าราชการ และจะเข้าสู่การเริ่มต้นวันใหม่ ของการพักผ่อน บรรยากาศของการเลี้ยงก็เป็นกันเองและอบอุ่นการมอบดอกไม้แสดงความรัก อาลัยต่อกัน และอบอวลไปด้วยบรรยากาศของความรักและมิตรภาพที่อำลาอาลัยกันด้วยความดี และนี่ก็เป็นบรรยากาศงานเลี้ยง มุทิตาจิต ของภาคเอกชนที่มีต่อผู้ว่าฯและรองผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งปลัดจังหวัดกำแพงเพชร//พิพัฒน์ จงมีความสุข //ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร