แม่บ้านมหาดไทยกำแพงฯ Kick Off ใช้ถุงผ้า แทนพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร
ขานรับนโยบายสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
Kick Off ลดถุงขยะ-โฟม ในจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 12 กันยานยน 2561 ผู้สื่อข่าว  kppnews กำแพงเพชร-ฮ็อตนิวส์ ออนไลน์ ทีมข่าวได้ไปติดตามกับ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยสมาชิกได้รณรงค์การลดเลิกใช้ถุงพลาสติก ภายในศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาจังหวัดกำแพงเพชร  อย่างที่ทราบกันดีว่า ถุงพลาสติกนั้นเป็นขยะบนโลก ที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 450 ปี ปัจจุบันปริมาณถุงพลาสติก ที่เป็นขยะเพิ่มมากขึ้น สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้มองเห็นถึงปัญหานี้ โดย ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ผนึกกำลังรณรงค์ ให้หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ตามนโยบาย “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” เป็นต้นแบบการดำเนินการให้เกิดผล และสร้างความตระหนักให้กับทุกคนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดขยะ จากถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว และโฟมอย่างไม่จำเป็น เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก  ช่วยกันทำให้ปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และการเกิดขยะพลาสติกลดน้อยลง ถือเป็นการช่วยลดเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน กันอีกด้วยจากโครงการดังกล่าว ท่านสุชาดา สีสุวรรณประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรได้ขานรับนโยบาย”ครอบครัวมหาดไทยห่ วงใยสิ่งแวดล้อม”โดยนำสมาชิกพร้อมกับถุงผ้า say no to plastic bags ที่ดำเนินการโดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ที่ได้แจกจ่ายให้กับประธานแม่บ้านมหาดไทยนำไปดำเนินการ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้จัดโครงการแม่บ้านมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น เกิดจากถุงพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาขยะในปัจจุบัน ท่านได้นึกถึงและต้องการให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยหันกลับมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ซึ่งทางสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ kickoff ไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 จากนั้นได้ให้ประธานแม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัด ได้ขยายผลนโยบายนี้ โดยผลิตถุงผ้าและร่วมรณรงค์ ให้ชาวจังหวัดกำแพงเพชร และให้ทุกคนได้ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาขยะโลกร้อนที่เกิดขึ้นจากถุงพลาสติกจากการดำริ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ที่จัดโครงการแม่บ้านมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม โดยการลดใช้ถุงพลาสติก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ท่านสุชาดา สีสุวรรณ ได้ดำเนินการขานรับนโยบาย โดยจัดทำถุงผ้าจำนวน 2,100 ถุงราคาถุงละ 65 บาท เป็นงบประมาณที่เกิดจากร่วมกันระหว่างสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการ รณรงค์และการจัดอบรมในอำเภอต่างๆ โดยแจกถุงผ้าให้ประชาชน นำไปใช้ลดพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า พร้อมขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรและทุกๆจังหวัดมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกกัน นอกจากถุงผ้าของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และถุงผ้าประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรแล้ว ทางศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์  ก็ได้ดำเนินการ ลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยเช่นเดียวกัน โดยมีนโยบายรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการมอบสิ่งพิเศษสำหรับลูกค้ าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ช็อบปไม่รับถุงรับคะแนน T1ฟรี=10 คะแนน 1สิทธิ์  ทุกวันทุกสาขาทั่ว ไทย ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นอกจากนี้ องค์กรต่างๆก็เริ่มหันมาผลิตถุงผ้าของตัวเองออกมาใช้ และก็มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้ากันอย่างกว้างขวางขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร มีความรู้สึกยินดีที่ทุกคนร่วมมือกันและหันมาใช้ถุงผ้ากันมากๆ เพื่อแก้ปัญหาขยะและปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งปัจจุบันถุงผ้าก็มีการผลิตดีไซน์แบบให้มีความสวยงามขึ้น มีความทนทานเหมาะที่จะเป็นถุงเก็บของสำหรับเดินช๊อปตามห้างก็ดี หรือสินค้าตามตลาดก็ดี จะช่วยให้เกิดการลดขยะบนโลกมากขึ้น ซึ่งถุงพลาสติกต่างๆนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นนั่นเอง//พิพัฒน์ จงมีความสุข รายงาน / ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร