ผู้ว่าฯพบประชาชน​ ทางสถานีวิยุ​ สวท.

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร บันทึกเทปรายการวิทยุฯ “ข่าวกำแพงเพชร​บ้าน​เรา” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.กพ.) อ.เมืองกำแพงเพชร อำนวยการโดยนายวิเชียร เหล่าเขตกิจ ผอ.สถานีวิทยุฯ และทีมงาน

ทั้งนี้ด้พูดคุยชี้แจงประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ​จังหวัด​กำแพงเพชร (ห้วงสัปดาห์​ที่ผ่านมา)​ ดัง​นี้​

การอำนวยความสะดวกแก่คณะเดินทาง (ของจังหวัดเชียงราย) ซึ่งกลับจากการไปร่วมงาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One”, โครงการเศรษฐกิจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (อบต.ทรงธรรม) ส่งเสริมการปลูกทุเรียนในครัวเรือน, การอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง), โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาครูผู้สอนและดูแลเด็กเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย” (โรงเรียนวัชรวิทยา), กิจกรรมเดิน – วิ่ง 11 อำเภอ เพื่อรับบริจาคตามโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.กพ. และการอบรมโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางยุทธวิธีให้กับชุดปฎิบัติการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร (สนามยิงปืนชากังราว) … ตลอดจนได้เน้นย้ำถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ความกตัญญูกตเวที การสร้างคนดีแล้วต่อยอดให้เป็นคนเก่ง ความสำคัญของภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงธรรมะช่วงท้าย เรื่อง อานิสงส์การสวดมนต์บทต่างๆ และการเจริญสมาธิ ฯลฯ, /ข่าวข้างจวน