ผวจ.เยี่ยมผู้ประสบภัยไหม้ตึกใน​บขส.

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัยและมอบ เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย ณ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร​ตำบลนครชุม​อำเภอเมืองกำแพงเพชร

ร่วมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และองค์กร​ปกครอง​ส่วน​ท้องถิ่น​ในพื้นที่​