ทำบุญครบรอบผู้ก่อตั้ง ร.ร.ปัทมดรุณวิทย์

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2561 นายชุติมันต์ บัวแย้ม ผอ.ร.ร.ปัทมดรุณวิทย์ ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบผู้ก่อตั้งโรงเรียน นายสาคร และอาจารย์นวลตา บัวแย้ม ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดบ่อสามแสน ต.หนองปลิง มาเจริญพระพุทธมนต์ และรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากคณะครู-นักเรียน ผู้ปกครอง  นอกจากนั้นทางร.ร.ได้จัดกิจกรรมโครงงาน Walking Street Baby AEC 2″ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ซึ่งเป็นกิจกรรมของนักเรียนระดับอนุบาล 1 โครงการบ้าน ระดับอนุบาล 2 โครงการตลาด ระดับอนุบาล 3 โครงงานอาเซียน ภายในงานจะมีเด็กนักเรียนตัวเล็กๆนำสินค้าขนมมาจำหน่ายในราคา 5บาททุกชนิด ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกัน และมีความคิดสร้างสรรค์การออกแบบ เพื่อให้เด็กได้กล้าแสดงออก ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง -คณะผู้บริหาร-ครู  ภายในงานยังการแสดงของเด็กนักเรียน และมีดนตรีมาขับกล่อม สร้างความสนุกสนานของเด็กๆ/ จารุวรรณ สุวรรณวัฒนา หนังสือพิมพ์ สี่ทิศ รายงาน