อ.ลานกระบือร่วมด้วยช่วยผ้าป่าสร้างโรงพยาบาล

ชาวลานกระบือร่วมด้วยช่วยกันสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ยอดเงินบริจาคกว่า 8 แสนบาทเมื่อบ่ายวันที่18 กันยายน 2561 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้ไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้นโรงพยาบาลกำแพงเพชรนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ พร้อมด้วยข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลลานกระบือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  สถานศึกษา บริษัทปตท.สผ.สยาม จำกัด  และพ่อค้าประชาชนในเขตอำเภอลานกระบือทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบริจาคในเบื้องต้นได้ยอดเงินกว่า 800,000 บาท ภายหลังจากพิธีมอบเงินสมทบทุนบนเวทีกลาง  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พญ.รจนา ขอนทอง ผอ.โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้เดินขอรับบริจาคจากประชาชนตามห้างร้านต่างๆภายในตลาดสดเทศบาลตำบลลานกระบือบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก  มีนักเรียน นักศึกษา ชาวบ้าน ร้านค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลลานกระบือออกมาบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลกำแพงเพชรจำนวนมาก