ทีมบอลสิงห์โตเมืองกำแพง เยี่ยมน้อง นักเรียนพิเศษ เลี้ยงอาหารกลางวัน

ทีมบอลสิงห์โตเมืองกำแพง เยี่ยมน้องศูนย์พิเศษฯ

ทีมบอลสิงห์โตเมืองกำแพง นำนักกีฬาในทีม เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ทีมฟุตบอลสิงห์โตเมืองกำแพง นำโดย พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร  ที่ติดภารกิจยังต่างหวัด พ.อ.พงศธร นิพภยะ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร นายวิโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร และสมาชิกทีมสิงห์โตเมืองกำแพง นำก๋วยเตี๋ยว ไอศกรีม ขนม พร้อมมอบพัดลมและสิ่งของต่างๆ ให้กับนักเรียนพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยการต้่อนรับของนายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร มีเด็กพิเศษจำนวน 50 คน ประกอบด้วย บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ทางการได้ยิน ทางสติปัญญา ทางร่างกายหรือสุขภาพ จึงต้องให้การดูแลเป็นพิเศษกว่าเด็กปกติทั่วๆไป โดยนายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ยังได้สนับสนุนมอบลู่วิ่งไฟฟ้า เพื่อใช้ในการพัฒนาเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร อีกด้วย

ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร เปิดทำการสอนเป็นวันสุดท้าย จากนั้นจะย้ายสถานที่ไปอาคารหลังใหม่ ทางไปศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร บ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ น่าอยู่ น่าเรียน สะอาด ปลอดภัย มีสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่น เมื่อส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน ส่วนทีมฟุตบอลสิงห์โตเมืองกำแพง มีสมาชิกจากภาครัฐและภาคเอกชน รวม 77 คน ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือกันทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม โดยมี นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสโมสร เดินสายจัดกิจกรรมเตะฟุตบอลกระชับมิตร ทั้งในจังหวัดกำแพงเพชรและต่างจังหวัด ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ควบคู่กับการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวมอีกทางหนึ่งด้วย🇹🇭By Mickysun // ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร