ผู้ว่าฯบรรยาย..รุ่นสุดท้าย โครงการก้าวย่างความดีที่พ่อสอน” รุ่นที่ 12

วัน​ศุกร์​ที่ 21 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ “โครงการก้าวย่างความดีที่พ่อสอน” รุ่นที่ 12 ประจำปี 2561 ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการ รวม 12 รุ่น เดือนละ 1 รุ่นๆ ละครึ่งวัน (ภาคบ่าย) ในครั้งนี้เป็นรุ่นนสุดท้าย มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรภายในโรงพยาบาลกำแพงเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้บรรยายเน้นย้ำถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา, คุณธรรม จริยธรรม, การครองตัว ครองตน, การสร้างคนดี แล้วต่อยอดให้เป็นคนเก่ง, อานิสงส์การสวดมนต์ เจริญสมาธิ, ความกตัญญูกตเวที, การขออโหสิกรรม, การแผ่เมตตาและการอุทิศส่วนกุศล ฯลฯ สอดคล้องกับวาระสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรในการสร้างคนดี รักษาศีล 5 และการสวดมนต์ ที่ต้องขยายผล​ไปยังทุกหมู่บ้าน​/ชุมชน​ต่อไป และในโอกาสนี้ได้มอบหนังสือธรรมะ/บทสวดมนต์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนด้วย //ข่าวข้างจวน