RIPนักคิดนักเขียน สื่อน้ำดี อ.เรืองศักดิ์ แสงทอง

R.I.P.อ.เรืองศักดิ์ แสงทอง… 30กว่าปีที่ผ่านมากับการทำงานร่วมกับอาจารย์เรืองศักดิ์ทั้งด้านการกีฬาในฐานะกรรมการบริหารสมาคม กีฬา และฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอล อาจารย์เป็นผู้ใหญ่ที่หลายคนให้ความเคารพนับถือด้วยประสบการณ์ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ อีกทั้งการเป็นนักเขียนในคอลัมน์หนังสือพิมพ์ประชาไทยว่าด้วยการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติและสถานที่สำคัญๆของจังหวัดกำแพงเพชร…อาจารย์เขียนจนฉบับสุดท้ายก่อนสิ้นลมหายใจ วันนี้วันที่26กันยายน2561 ผมได้ส่งอาจารย์กลับบ้านอยุทธยาแล้ว ขอให้ ดวงวิญญาณของอาจารย์สู่ภพภูมิที่ดีครับ//ศุภชัย ศรีงาม