คนใจดีทำบุญทอดผ้าป่า ซื้อเครื่องมือ รักษาผู้ป่วย “50 ล้าน

เดินวิ่งยอดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลคนกำแพงใจดี “50 ล้าน

พิพัฒน์ จงมีความสุข ผู้สื่อข่าว พาไปติดตามกับคณะบุญ ที่ได้ร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาพี่น้องประชาชนที่เจ็บไช้ได้ป่วย โดยทางโรงพยาบาลได้จัดกองผ้าป่าขึ้น หลังจากเสร็จสิ้นโครงการนี้ปรากฏว่า ยอดกองผ้าป่าจำนวน 50 ล้านบาท เป็นน้ำใจเป็นบุญกุศลของผู้บริจาค ที่มีต่อพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัด ที่จะมีโอกาสได้เข้ารับบริการและเข้าถึงทางการแพทย์มากขึ้น ยอดบริจาคที่เกิดขึ้นจำนวน 50 ล้านบาทนั้น เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ นั่นแสดงถึงการให้ความสำคัญกับพี่น้องคนไทยด้วยกัน ประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรด้วยกัน เมื่อมีโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วม ในการแสดงความมีเมตตาต่อกัน ผ่านกองผ้าป่าของโรงพยาบาลในครั้งนี้ จึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนรู้สึกขอบคุณ ในความมีน้ำใจของท่านเหล่านั้น และขอเชิดชูเกียรติท่าน ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับคนทั้งจังหวัดกำแพงเพชร ในโอกาสนี้เราไปติดตามกับบรรยากาศเมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมประธาน กาญจนาลัย ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมด้วย พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4, ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร  นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ นายไพโรจน์ แก้วแดง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายธวัชชัย เกตุพันธ์ ปลัดจังหวัด พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร  นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา สาธารณสุข นายวิเศษ อุดมศิลป์ รองฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกำแพงเพชร นางสุชาดา  สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดกำแพงเพชร/ประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย นางสมพิศ  แก้วแดง นาง อรัญญา  วัฒนศักดิ์ รองนายกเหล่า ,นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ หน่วยงานราชการฯลฯและห้างร้านค้าต่างๆ ของจังหวัดกำแพงเพชรมาร่วมกิจกรรม โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร กล่าวจุดประสงค์โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 ว่าโรงพยาบาลกำแพงเพชรเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 410 เตียงสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดดำเนินการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 จนถึงปัจจุบันและครบ 64 ปี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ขณะนี้โรงพยาบาลกำแพงเพชร อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น ขนาดพื้นที่อาคาร 6168 ตารางเมตรจำนวน 1 หลัง เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และลดอัตราการครองเตียง ให้เกิดความคล่องตัว ในการให้บริการทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉินจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่และครุภัณฑ์แพทย์ที่มีจำนวนจำกัด บางรายการเสื่อมสภาพ จากการใช้งานมาเป็นเวลานาน และไม่เพียงพอต่อการรักษาคนไข้ โดยเฉพาะผู้ป่วยภาวะวิกฤต รวมถึงภาวะขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาล ที่มีอัตราเฉลี่ย เกษียณอายุราชการ และลาออกเพิ่มสูงขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น  เพื่อเป็นสาธารณกุศลแก่ประชาชนทั่วไป และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมกัน บริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธาทั้งนี้โรงพยาบาลกำแพงเพชรได้รับความเมตตาจากนายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในการร่วมเป็นประธานกิจกรรมเดินวิ่ง 11 อำเภอ เพื่อรับบริจาคตามโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ต่อไปในพิธีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และประธานฝ่ายพระสงฆ์ พระเทพวัชราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรฝ่ายธรรมยุตเจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณพระอารามหลวง วัดช้าง พระครูปลัดสัมพิพัฒน์วิริยาจารย์ วัดป่าธรรมธารา พระเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์   โชติธรรมโม อนุโมทนาบุญกลับให้ทางโรงพยาบาลกำแพงเพชรยอดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้  “50 ล้าน”เป็นการเสร็จพิธี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีอุปการะคุณบริจาคกว่า 100 ราย และกล่าวขอบคุณผู้มีอุปการะคุณและผู้เข้าร่วมพิธีมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นการเสร็จพิธี แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรขอบพระคุณ ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ที่ร่วมกันทำบุญทอดผ้าโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 //พิพัฒน์ จงมีความสุข – ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร