เลี้ยงส่งด้วยความอาลัย เสียดายผู้การโยกย้ายรับตําแหน่งใหม่

ข้าราชการตำรวจ ตบเท้าตั้งแถว ส่งผู้การกำแพงเพชรโยกย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ กองอำนวยการกองบัญชาการตำรวจชายแดน หลังจากที่คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจได้เปิดโผออกมาปรากฏว่ามีนายตำรวจหลายท่าน มีชื่อโยกย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ในจำนวนนี้มี พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ที่เติบโตมาจากรองผู้บังคับการตม. โดยโยกย้ายมารับตำแหน่งที่จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับการท่านนี้ เป็นที่รักใคร่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและคณะกรรมการ กต.ตร.ในวันเลี้ยงส่ง จึงมีข้าราชการระดับสูง ร่วมงานเลี้ยงอำลาและมีข้าราชการตำรวจเดินทางไปส่งการจำนวนมาก ในจำนวนนี้ ผู้สื่อข่าวสังกัดชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ได้ติดตามการทำงานของท่านมาโดยตลอดได้ร่วมงานเลี้ยงและส่งท่านไปรับตําแหน่งใหม่ด้วยความรักความอาลัยยิ่ง ยังหวังว่าในโอกาสต่อไปอาจจะได้พบท่านอีกในฐานะตำแหน่งที่สูงขึ้นในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 //ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร