แถลงข่าวสื่อมวลชน ชวนชมประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร

แถลงข่าวสื่อมวลชน ชวนชมประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ได้รับความสนใจล้นหลาม พร้อมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดได้มาสัมผัสและท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ”กล้วยไข่”พืชประจำจังหวัดกำแพงเพชร งานสารทไทยกล้วยไข่ของดีเมืองกำแพง ระหว่างวันที่ 28 กันยายนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2 561 ณ บริเวณลานโพธิ์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร นอกจากเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ยังส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกร และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ทำบุญตักบาตรในวันสารทไทย ทอดผ้าป่าแถวแห่งเดียวในโลก ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ของเกษตรกรภายในงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดการประกวดธิดากล้วยไข่ขึ้น โดยจัดการประกวดติดต่อกันมานานหลายสิบปี เพื่อให้ชาวชุมชน ทุกตำบลทุกอำเภอ ได้มีส่วนร่วม ด้วยการส่งสาวงามเข้าประกวดธิดากล้วยไข่ ในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ของดีเมืองกำแพง ซึ่งในวันนี้ได้มีการแถลงข่าวการจัดการประกวด ที่โถงชั้นล่างห้างโรบินสันสาขาจังหวัดกำแพงเพชร  โดย นายไพโรจน์ แก้วแดงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน นายปรีชา ฤกษ์หร่ายรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สนับสนุนการจัดงานประเพณีด้วยงบประมาณจำนวน 2 ล้านบาท และ ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่ดำเนินการประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร และจากการแถลงข่าวทราบว่า จะดำเนินการประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกําแพงเพชร กันในคืนวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง รวมทั้งการประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชการเกษตรและประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งการท่องเที่ยว สำหรับสาวงามที่เข้าประกวดนั้น ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคเอกชน ได้สนับสนุนและเป็นผู้จัดส่งผู้ประกวดในครั้งนี้ โดยมีส่วนราชการเป็นผู้ส่งประกวดจำนวน 28 สาวงามและองค์กรภาคเอกชนจำนวน 36 สาวงาม ซึ่งการแถลงข่าวในวันนี้ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆของการประกวดและเงินรางวัลต่างๆที่ผู้ประกวดจะได้รับตามลำดับ บรรยากาศของการแถลงข่าวในวันนี้ เป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย Shopping กันไปในห้าง และเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดส่งผลให้ประชาชนจำนวนนับหลายพันคน ร่วมกิจกรรมการแสดงข่าวการประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรในครั้งนี้ซึ่งทางจังหวัดได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงสื่อมวลชนทุกแขนง เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชมงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ของดีเมืองกำแพงเพชรและการประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ในค่ำคืนของวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 เป็นต้นไป//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร