น้องฝ้ายหมายเลข 30 สวยคมสมสตรีไทย  คว้าธิดากล้วยไข่ควบขวัญใจสื่อ ปี 61

จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร จัดประกวดธิดากล้วยไข่ ส่งเสริมประเพณีงานสารทเดือนสิบ และพืชเกษตรกล้วยไข่ พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดกำแพงเพชรวันที่ 8 ตุลาคม 23561 เวลา 19.00 น.ที่เวทีประกวดธิดากล้วยไข่ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ภายในงานสารทเดือน 10  ประเพณีสารทไทยกล้วย ของดีเมืองกำแพงเพชร ผู้ที่มาร่วมงานและเป็นประธานเปิดงานได้แก่ นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นายเกษม ตาส่าหลี ท้องถิ่นอำเภอเมืองกำแพงเพชรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่ให้เกียรติร่วมงาน นายอนันต์ ทองแตง อัยการจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.ท.สุภาพ บัวดี รองอัยการจังหวัดกำแพงเพชร นายสมศักดิ์ ขำสกุล ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร นายธำรงค์​ อัศวสุธีรกุล​ คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศาสนาและวัฒนธรรมคณะกรรมการประกอบไปด้วย คุณรัชนี อัศวะสุธีรกุล คุณธีรยา ธรรมสุคติ คุณธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร คุณธัญญา รุ่งชาญชัย เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไ คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คุณสุภาภรณ์ จุลละสุภคลังจังหวัดกำแพงเพชร คุณนิตยาวรรณ เลื่อนลอย นายหมวดเอกรวีรจน์ ส่่่่องศรี คุณอภินันท์ มุสิกพงศ์ตัวแทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร คุณวิชา จันทร์เชื้อ คุณภัควลัญช์ บุษมาโร จากห้างโรบินสัน คุณดวงตา คำพรหม คุณแสงดาว ดีสวัสดิ์ คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชน คุณวิเชียร เหล่าเขตกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท. คุณสมพงษ์ พงศ์สุทธิยากร ประธานชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร คุณธนะรัชต์ นครกัณฑ์ ตัวแทนบริษัททิพย์เคเบิ้ลทีวีได้รับมอบหมายจากคุณมณเฑียร พุ่มริ้ว ประธานบริหารบริษัททิพย์เคเบิ้ลทีวีจำกัดและสื่อแขนงอื่น ร่วมเป็นกรรมการตัดสินธิดากล้วยไข่ในตำแหน่งต่างๆของปีนี้ บรรยากาศการประกวดเมื่อคืน ท่ามกลางประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรที่มาชมการประกวดจำนวนหลายพันคน จังหวัดกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมจัดงานขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร เผยแพร่ผลผลิตกล้วยไข่ เพิ่มช่องทางการตลาดค้ากล้วยไข่ และรณรงค์การเพิ่มพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ ตลอดจนเผยแพร่สินค้าพื้นเมือง โอทอป ของดีอื่นๆของจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดการประกวดธิดากล้วยไข่ขึ้นพร้อมกัน ในวันสารทไทยกล้วยไข่ ซึ่งในปีนี้มีสาวงามจากอำเภอและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเข้าประกวด จำนวน 64 สาวงาม   ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อหาสาวงามครองมงกุฎธิดากล้วยไข่เกียรติไปครอง พร้อมถ้วยและสายสะพาย เงินรางวัล  และประเภท ธิดากล้วยไข่ขวัญใจสื่อมวลชน  ธิดากล้วยไข่ขวัญใจประชาชน หลังจากที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด และแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งรักษาการรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ขึ้นเวทีและประกอบพิธีเปิดการประกวดธิดากล้วยไข่อย่างเป็นทางการแล้ว พิธีกรก็ได้แนะนำคณะกรรมการตัดสินการประกวด พร้อมกับมอบของที่ระลึกประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่มีอุปการะคุณก่อนที่จะมีการประกวดในรอบต่างๆตั้งแต่รอบ 64 สาวงาม ได้เดินอวดโฉมให้คณะกรรมการได้พิจารณาไปจนถึงรอบ 20 คนและรอบ 10 คนจนเหลือรอบ 5 คนสุดท้าย  นอกจากนั้นก็จะมีการแสดงสลับกับการประกวดสร้างความบันเทิง ให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมการประกวดในครั้งนี้จำนวนหลายพันคน ที่มารอลุ้นสร้างบรรยากาศให้การประกวดนั้นเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนานท่ามกลางกองเชียร์ของผู้ประกวดแต่ละท่าน

สำหรับหลักเกณฑ์ของการประกวดนั้น

ประเภทขวัญใจเมืองกำแพงเพชร ได้กำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือก พิจารณาจากบัตรเชียร์ โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและสายสะพาย

ประเภทขวัญใจสื่อมวลชน พิจารณาจากคะแนนตัดสินของสื่อมวลชนโดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 5, 000 บาทพร้อมโล่รางวัลและสายสะพาย

 

ส่วนรางวัลสำคัญ ธิดากล้วยไข่ จะพิจารณาจากความสวยงามของ รูปร่าง และใบหน้า บุคลิก ท่าทาง กิริยา วาจา ไหวพริบปฏิภาณ การแต่งกาย สาวงามผู้ชนะได้รับรางวัลธิดากล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 25,000 บาทพร้อมมงกุฎ โล่รางวัล และสายสะพาย

รองธิดากล้วยไข่เมืองกำแพงอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาทและรางวัลพร้อมสายสะพาย

รองธิดากล้วยไข่เมืองกำแพงอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทและรางวัลพร้อมสายสะพาย

รองธิดากล้วยไข่เมืองกำแพงอันดับ 3 อัน 4 ตามลำดับ หลังจากที่ได้สาวงามในแต่ละประเภทแล้วจังหวัดกำแพงเพชรรวม  จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับผิดชอบการจัดงาน ก็ได้รับเกียรติจาก ภาครัฐและเอกชน เป็นเกียรติมอบรางวัลต่างๆให้กับธิดากล้วยไข่ในปีนี้ ประกอบไปด้วย คุณสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัยประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกําแพงเพชร ดร.ไอศูรย์ดี รัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นายอนันต์ ทองแตง  อัยการจังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายไพโรจน์ แก้วแดงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้มอบรางวัลต่างๆ โดยผลการตัดสินปรากฏว่า สาวงามเบอร์ 30 นางสาวณัฐพิชา หมอนสะอาด หรือ น้องฝ้าย อายุ 23 ปี อปท.ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร ส่งประกวด คว้ารางวัลธิดากล้วยไข่ ประจำปี 2561 ไปครอง ได้รับมงกุฎ สายสะพาย โล่รางวัล เงินรางวัล 25,000 บาท และช่อดอกไม้ พร้อมกับตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สาวงามเบอร์ 53 นางสาววารุณี มีมุข อายุ 20 ปี โครงการเดอะนีโอ by วีรดา ส่งประกวด

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สาวงามเบอร์ 54 นางสาวดวงกมล สุขอู๊ด อายุ 22 ปี สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดกำแพงเพชร ส่งประกวด

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ สาวงามเบอร์ 18 นางสาวนริศรา กาหา อายุ 18 ปี อำเภอลานกระบือ ส่งประกวด

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ สาวงามเบอร์ 10 นางสาววราพร ขวัญวงษ์ อายุ 23 ปี โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ส่งประกวด

ขวัญใจเมืองกำแพง ได้แก่ สาวงามเบอร์ 39 นางสาวธัญชนก แต่งเนตร อายุ 22 ปี สถานีตำรวจคลองพิไกร ส่งประกวด.

ข่าวภาพ//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร