หารือแนวทางขับเคลื่อน ตลาดโซนแผงผ้า

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมพ.ศ 2561 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมชากังราว 4 ชั้น 4 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมโครงการปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาร์ซา พร้อมด้วย นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง นิติกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงเพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงแบบแปลน ให้เป็นไปตามที่มีการเสนอผลจากการทำประชาวิจารณ์ ซึ่งได้มีข้อเสนอแนวทางเพิ่มเติมมาเพื่อพิจารณา จึงจำเป็นจะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านร่วมกันหารือเพื่อให้การดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณ ตลาดไนท์บาซ่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป