บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัดมอบ500,000 ผ้าป่า รพ.กพ.

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลกำแพงเพชรขอขอบพระคุณ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ที่บริจาคเงิน 500,000 บาท โดยคุณทัศนาภรณ์ บุญญะฤทธิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสองค์กรสัมพันธ์โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) เป็นผู้มอบ เพื่อสมทบทุนโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยมี แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร คุณวิเศษ อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ คุณจริยา พันธุ์วิยกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คุณกฤษณา บำรุงศรี หัวหน้ากลุ่มงานการเงินเป็นผู้รับมอบ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ//งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา รพ.กำแพงเพชร