อำเภอโกสัมพีนครบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร ประธานการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน​วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การจัดพิ​ธีฯ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป​ (ณ วัดเกาะรากเสียดนอก ม.2 ต.เพชรชมภู) กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมฯ (ณ หอประชุมอำเภอ) และกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกฯ (ณ หอประชุมอำเภอ)ทั้งนี้ พสกนิกรชาว อำเภอโกสัมพีนคร ทุกหมู่เหล่า ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และห้วงที่ผ่านมาได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดกิจกรรม Big cleaning Day (ทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอ, สถานที่ราชการ, หมู่บ้าน/ชุมชน), การปลูกปอเทือง, การตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้ (โดยเฉพาะแนวสายไฟฟ้า) รวมถึงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฯลฯ ตลอดจนกำหนดจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 (ณ หอประชุมอำเภอ) ด้วยผู้ร่วมกิจกรรมยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองท้องที่ ฯลฯ ตลอดจน ธกส., อส. กลุ่มมพลังมวลชน อาสาสมัครฯ ลูกเสือชาวบ้าน และประชาชนในพื้นที่  ซึ่งพระครูอมรวชิรคุณ เจ้าคณะอำเภอ/เจ้าอาวาสวัดอมฤต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์