นายกเหล่ากาชาด โรบินสัน รณรงค์ ป้องโรคมะเร็งเต้านม

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะเหล่ากาชาด งานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์ ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม ร่วมกับจิตอาสาเย็บเต้านมเทียม เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ในโรงพยาบาลกำแพงเพชรและผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางกำแพงเพชรในห้วงของเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ทั่วโลกนั้น ร่วมกันรณรงค์เพื่อต้านภัยมะเร็งเต้านม ซึ่งประเทศไทยพบว่าสตรีไทยนั้นเป็นมะเร็งเต้านมกันจำนวนมาก โดยในวันนี้วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขากำแพงเพชร ได้จัดโครงการ โรบินสันลองเจอเรย์ แชร์ริ่ง ขึ้น นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร  นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดไปร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้หญิงได้ตระหนักถึงภัยจากมะเร็งเต้านม เป็นกิจกรรม เย็บเต้ารวมใจสู้ภัยมะเร็งเต้านม โดยเชิญชวนเหล่าจิตอาสา ร่วมเย็บเต้านมเทียม เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ภายในโรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมทั้งเชิญชวนบริจาคกางเกงชั้นในใหม่ เพื่อร่วมแบ่งปันความห่วงใยด้านสุขอนามัย ให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกำแพงเพชร เป็นการส่งต่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้ต้องขังหญิง ในทัณฑสถานเรือนจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสมคิด คำมั่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร นายแพทย์อัครพงษ์ จุธากรณ์หัวหน้าแผนกศัลยกรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลกำแพงเพชร นักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกิจกรรมนี้กันอย่างคึกคัก นอกจากนี้แล้วคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม พร้อมกับสอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง สร้างความตื่นตัวให้ความตระหนักถึงความสำคัญต่อสุขภาพเต้านมของตนเอง พร้อมเข้ารับการคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจเต้านมอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอเป็นการป้องกันมะเร็งเต้านมได้ดีที่สุด / พิพัฒน์ จงมีความสุข / ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร