ออกพรรษา ตักบาตรเทโว วัดบางคึกคัก

ชาวพุทธเมืองกำแพงเพชร ตักบาตรเทโวโรหณะ ที่วัดบาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดย วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นวัน หลังจากออกพรรษา 1 วัน ก็จะมีพิธีตักบาตรเทโว ที่วัดบางกลางเมืองกำแพงเพชร​ เพื่อให้เช้าเมืองกำแพงเพชร ได้ร่วมทำบุญวัดใกล้บ้าน โดยมี​ พระครูวิเชียรคุณโชติ เจ้าคณะตำบลในเมือง-สระแก้ว เขต 1 เจ้าอาวาสวัดบาง ประธานสงฆ์ นำพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตสำหรับชาวจังหวัดกำแพงเพชรในห้วงของเทศกาลออกพรรษา โดยเฉพาะวันตักบาตรเทโวโรหณะ ถือเป็นวันหนึ่งที่ครอบครัวจะได้พบปะหน้าตากันอีกครั้ง หนุ่ม ๆ สาว ๆ และเด็กนักศึกษา ที่เดินทางไปทำงานในเมืองใหญ่และเรียนหนังสือ จะพากันเดินทางกลับมายังบ้านเรือนของตนเอง และร่วมกับครอบครัว ทำบุญตักบาตรและไปทำบุญที่วัดต่างๆ ตามที่ตนเองศรัทธาวันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะเวลาการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 วันออกพรรษา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันมหาปวรณา” คำว่า “ปวารณา” แปลว่า อนุญาต หรือ ยอมให้ คือ เป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ในข้อที่ผิดพลั้งล่วงเกินระหว่างที่จำพรรษาอยู่ด้วยกัน ในวันออกพรรษาชาวบ้านจะร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศล ทำบุญตักบาตร จัดดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาพระที่วัด และฟังพระธรรมเทศนา และร่วมกุศลกรรม “ตักบาตรเทโว” คำว่า “เทโว” ย่อมาจาก “เทโวโรหณะ” แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก การตักบาตรเทโวจึงเป็นการระลึกถึงวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา

ประวัติความเป็นมา ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้และเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา โดยจำพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 1 พรรษา และเมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์ได้เสด็จกลับโลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสสนคร การที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เรียกตามศัพท์บาลีว่า เทโวโรหณะ ในครั้งนั้น บรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสเมื่อทราบข่าว ต่างพร้อมใจกันไปรอรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่ จนถือเป็นประเพณีทำบุญตักบาตรสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ ครับผม..🇹🇭By Mickysun