พระเสริมวุฒิ- อมรรัตน์ มอบทุนนักศึกษาแพทย์สตรีชนบท 1.4 ล้านบาท

พระเสริมวุฒิ คุณอมรรัตน์ มอบทุน 1.4 ล้านบาท สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นทุนนักศึกษาแพทย์สตรีชนบทวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่วัดอินทารามหมู่ 4 บ้านท่าไม้ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พระ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ และ คุณอมรรัตน์ สุวรรณ โรจน์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าของผู้ประกอบการ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด บ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผลิตภัณฑ์ สินค้า ประเภทอาหาร OTOP จังหวัดกําแพงเพชร พร้อมด้วย นายวีระชัย​ สีตลพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้ นางณัฎยา​ หญ้าลาภสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย นายราม​ คะระออม​ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้ และประชาชนชาวบ้าน ร่วมให้การต้อนรับ คณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ดร. พญ. คุณนันทา   มาระเนตร์ นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และ แพทย์หญิงดรุณี พุทธรานี หัวหน้าศูนย์วิจัยไวรัว และวิทยากำแพงเพชรโดย พระ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ และคุณอมรรัตน์ สุวรรณ โรจน์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบเงินจำนวน 1,410,000 บาท สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นทุนนักศึกษาแพทย์สตรีชนบทหลังจากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ดร. พญ. คุณนันทา   มาระเนตร์  เปิดเผยว่า บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้เมตตามอบทุนให้กับสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นปีที่ 3 นับเป็น 7 ทุนแล้ว เป็นทุนนักศึกษาแพทย์สตรีชนบท ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้เป็นนักศึกษาที่อยู่ในถิ่นกันดารทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีทุนจากต่างประเทศและทุนของคนไทยด้วยกัน เงินที่มอบให้ทางสมาคมแพทย์สตรีเป็นสมาคมสาธารณกุศล ทำเพื่อประโยชน์ของสุขภาพประชาชนสตรีเด็กผู้สูงอายุ และเราก็ดูแลสุขภาพของแพทย์สตรีทั้งหมด จะใช้ทุนอย่างเกิดประโยชน์และประหยัดที่สุด โดยเฉพาะทุนนักศึกษาแพทย์สตรีชนบทเป็นสิ่งที่สมาคมตั้งใจ ส่งเสริมให้นักศึกษายากจน เป็นเด็กที่น่าสงสารแต่เรียนเก่ง เป็นเด็กที่มีความกตัญญูต่อครอบครัวบุพการี ในกลุ่มนี้เราจะสนับสนุนให้เรียนได้ครบ 6 ปี  ทุนนักศึกษาเหล่านี้จะเป็นทุนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนจบ จะใช้ทุนนี้เฉพาะนักศึกษาแพทย์เท่านั้น เราจะได้หมอหรือบัณฑิตจบทุกปี ปีนี้มี 12 ทุน สามารถแบ่งเพิ่มได้อีก 2 ทุนเป็น 14 ทุน ให้มีโอกาสมากขึ้น  เราได้จุดเทียนแห่งความหวังไปทั่วประเทศ แสงสว่างแห่งความหวังของคนไข้ ตอนนี้เรามีทั้งหมด 83 ทุนจบไปแล้ว 27 ทุนและยังเรียนอีก 56 คน ทั้งหมดเป็นเพราะคนเห็นความสำคัญ และผลงานว่าเงินที่บริจาคเหล่านี้เป็นเงินที่ใช้โดยตรง เราสร้างคนจะไปช่วยคนอื่นช่วยปลดความทุกข์ของคนอื่น นี่เป็นการทำบุญที่มหาศาลที่ได้สร้างคุณภาพและคุณค่าของคนนอกจากนี้ พระ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ได้ พบปะพร้อมเปิดเผยถึงอุปสรรคและความสำเร็จบนเส้นทางการดำเนินชีวิต จากลูกจ้างมาจนถึงเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าเฉาก๊วยในนาม บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด …เมื่อเรากินอิ่มนอนหลับสบาย ก็นึกถึงการแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์ ด้วยกัน โดยนึกถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  โดยนำผลกำไรจากรายได้ตอบแทนคืนสู่สังคม ด้วยการทำนุบำรุงวัดศาสนา ส่งเสริมการเรียนการศึกษา รวมทั้งด้านการสาธารณสุข และสาธารณะต่างๆ เพื่อให้วัดใช้ธรรมะขัดเกลา และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีศีล นอกจากนี้ยังส่งเสริมการสาธารณสุข ด้วยการผลิตพยาบาล และในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ที่ได้มอบทุนให้กับสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนผลิตแพทย์สตรีชนบทได้กลับมาดูแลความทุกข์ยากให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความทุกข์จากการเจ็บป่วยไข้ถ้าได้รับการรักษา// ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

ชาวเมืองพานต๋านมอบเห็ดโคนของดี ให้

นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย