ประชาชนโกสัมพีนคร ใช้ธรรมนำหน้า

เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร มอบหมายให้ นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส ร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์​บทธัมมจัก​รกัปปวัตตนสูตร สัญจร ณ วัดคลองเป้า ม.23 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร  พร้อมด้วยส่วนราชการ, ชป.รส.โกสัมพีนคร, อบต.โกสัมพี และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 200 คนทั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งพสกนิกรชาว อ.โกสัมพีนคร ทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวจะจัดหมุนเวียน สัญจร ไปตามวัดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอ พร้อมสร้างจิตสำนึกรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ // สิงห์เหนือ