ว.สารพัดช่าง รับสมัคร เรียนตัดผม ช/ญ เรียน150 ชม.จบเป็นอาชีพได้เลย

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร สถาบันที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชาการอาชีพ นอกจากหลักสูตรภาคเรียนปกติแล้ว ยังมีการเปิดสอนวิชาการอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ที่สนใจ ทั่วไป ได้สมัครเข้ารับการเรียนอีกด้วย
นางรสินทรา สุ่มทรัพย์ อาจารย์ภาควิชาระยะสั้น แผนกคหกรรม วิชาเสริมสวย กล่าวว่า ทางวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทุกช่วงวัยที่ต้องการเรียนตัดผมชายหญิง ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมงเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถที่จะเปิดร้านประกอบอาชีพได้เลย

นอกจากนั้นยังมีอีกหลากหลายสาขาวิชาที่น่าสนใจให้เลือกเรียน สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร