โกสัมพี เข้ม รับนโยบาย ผวจ.ตั้งจุด ตรวจค้นป้องยาเสพติด อาชญากรรม

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร มอบหมายให้ นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส ตั้งจุดตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ณ บริเวณด้านหน้าวัดวังชมภู ม.1 ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จงกำแพงเพชร  โดยสนธิกำลังร่วมกับ ร.ท.สานิต บุญวัฒนา หัวหน้า ชป.รส.โกสัมพีนคร, สภ.โกสัมพีนคร, รพ.สต.เพชรชมภู และนางสาวประสพพร กระมล นายก อบต.เพชรชมภู พร้อมด้วยนายอาคม สามงามยา ฝ่ายปกครอง อส., กำนัน, นายวิชัย จันทร์ลอย ผู้ใหญ่บ้าน, ผรส. และ ผปค. ฯลฯ รวมกว่า 20 นายซึ่งได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ตลอดจนตรวจตราป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย พร้อมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (ไม่พบการกระทำความผิด)​ ทั้งนี้  อ.โกสัมพีนคร ได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับผู้ปกครองท้องที่ในทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมบูรณาการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึง​ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง//สิงห์เหนือ รายงาน