ดับเพลิงเทศบาล ออกระงับเหตุไฟไหม้หม้อแปลงไฟฟ้า

วันที่ 8 พ.ย.เวลา 07.45 น. ศูนย์แม่ปิงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำรถตรวจการณ์และรถยนต์ดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ 4 นาย ออกระงับเหตุไฟไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณข้างถนน ซ.วัดคูยาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร หลังจากได้รับแจ้งแล้ว เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือผจญเพลิงได้รีบรุดไปที่เกิดเหตุ พบบนเสาไฟฟ้าหม้อแปลงชำรุดมีไฟไหม้ ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย ด้านการซ่อมแซมบำรุงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าดำเนินการและจ่ายไฟให้ให้ประชาชนได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตามคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฝากประชาสัมพันธ์ เตือนและช่วยกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือน  ให้อยู่ในสภาพพรอ้มใช้งาน ไม่ชำรุดเสียหาย เพื่อร่วมกันรณรงค์ป้องกันการเกิดอัคคีภัยช่วงหน้าหนาวนี้